Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/328
Title: Kablosuz Ağlarda El Değiştirme
Other Titles: Handover In Wireless Networks
Authors: Harmancı, Emre
Erman, Sevgi
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Kablosuz Ağ
El değiştirme
Mobil IP
Wireless Network
Handover
Mobile IP
Issue Date: 15-Dec-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Kablosuz ağ teknolojilerinde ve hücresel haberleşmede gerçekleşen hızlı gelişmeler sonucunda mobil cihazlarla internet erişimi gündeme gelmiş ve son yıllarda oldukça yaygınlaşmıştır. Bu amaçla mobil kullanıcıların hareket halinde iken internet bağlantısı kurup bağlantıyı sürdürebilmelerini sağlayacak çalışmalar yapılmış ve mobil internet protokolleri geliştirilmiştir. Internet erişimi için kullanılan IP protokolünde, mobil iken bilgi alışverişinin devamlılığı için aynı IP’ye sahip olmak gerekmektedir, fakat kullanıcı mobil iken farklı ağlara bağlandığında IP’si değişmektedir. Kullanıcının sabit IP’ li hizmet alması sonucu IP’ i değişmez. Bu çalışmada internette gezginliği desteklemek için MIPv4 ele alınmıştır ve gerçek zamanlı uygulamalarda yeterliliği network simülatöründeki bir simülasyon ile sorgulanmıştır. Mobil IP ziyaret ettiği ağda yabancı düğüm, yerel olarak bulunduğu ağda yerel düğüm olarak adlandırılır. Mobil IP, paket veri ağından verilerin mobil düğüme iletimi için tünelleme protokolü kullanmaktadır. Bu protokol, paketlerin düğümün bulunduğu ağda oluşturulan geçici IP adresine gönderilmesi ile gerçeklenmektedir. Simülasyonda paketin hedefe varış gecikmeleri değişken olduğundan kullanıcının mobil olduğu gerçek zamanlı sistemlerde gecikmenin değişken olduğu sonucuna varılmıştır. Günümüzde kullandığımız hücresel haberleşme teknolojilerinin nasıl uygulandığı ve bu teknolojilerde mobilliğin nasıl sağlandığı anlatılmıştır. İkinci bölümde TCP IP protokolü özellikleri anlatılmıştır. Üçüncü bölümde hücresel haberleşme (GSM) ve el değiştirme incelenmiştir. Dördüncü bölümde mobil IP’nin gerçeklenmesi açıklanmıştır. Beşinci bölümde mobil IP’yi kullanan bir ağ simülasyonu gerçekleştirilmiştir.
With the advent of packet based mobile data applications and the increase of wireless computing, there is a corresponding need for the ability for seamless communication between the mobile node device and the packet data network (PDN) such as the Internet. Mobile Internet protocols are developed for the mobile users to establish Internet connection. In IP protocol mobile users should have the same IP to be able to take the packets in a connection, however IP of the user changes when it connects to another network. IPv4 is developed for this problem. In this study MIPv4 is obtained and its effectiveness is observed by a Network Simulator. Mobile IP established the visited network as a foreign node and the home network as the home node. Mobile IP uses a tunneling protocol to allow messages from the PDN to be directed to the mobile node s IP address. This is accomplished by way of routing messages to the foreign node for delivery via tunneling the original IP address inside a packet destined for the temporary IP address assigned to the mobile node by the foreign node. The delays of the packets arrivals are variable in the simulation so at the end it has been seen that the delays of the packets arrivals are variable. Application of the cellular communication and the problem how the user can be mobile is studied. In the second chapter TCP IP protocol is studied. In the third chapter cellular telecommunication and handover are studied. In the fourth chapter application of the Mobile IP is described. In the fifth chapter Mobile IP is studied in a network Simulator.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/328
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9015.pdf3.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.