Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3267
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSaner, Turguttr_TR
dc.contributor.authorYıldırım, Birgetr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-02-13tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-28T13:31:50Z-
dc.date.available2015-05-28T13:31:50Z-
dc.date.issued2009-02-13tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/3267-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractCemil Topuzlu döneminde İstanbul’da Batı etkili İmar Hareketleri konulu bu tez çalışmasında, ilk kez I. Dünya Savaşı’nın arifesinde, ikinci kez ise Kurtuluş Savaşı’nın son senesinde olmak üzere iki kez İstanbul’da Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuş Topuzlu’nun çalışmaları incelenmektedir. Topuzlu’nun İstanbul’u dönüştürmek üzere Avrupa kentlerine yaptığı araştırma gezisinin raporu, kentin iyileştirmesine yönelik altyapı çalışmaları, belediye teşkilatının ıslahı ve yeni yaptırılan belediye binaları, Gülhane Parkı, Doğancılar Parkı, Sultanahmet Meydanı gibi yeni kamusal alanların kente kazandırılması, kullanılmayan Çamlıca Kısıklı Bahçesinin, Doğancılar Parkının yenilenerek kullanıma açılması, modern itfaiye teşkilatının kuruluşu, mezbahanın açılışı, Laleli Apartmanları’nın yaptırılması, Sandal Bedesteni gibi günümüze kalmış ve günümüzü etkileyen çalışmaları bunlar arasındadır. Çalışmada Topuzlu’nun uygulamalarına bakarak günümüze gelene kadar İstanbul’da yapılan imar hareketlerini anlamak ve batıdan alınarak, İstanbul’a adeta “yapıştırılan” projelerin sonuçlarını tartışmak önem taşımaktadır.tr_TR
dc.description.abstractThis thesis is a research about the work of Cemil Topuzlu who was the mayor of the Greater Municipality of Istanbul for two periods; first, right before the First World War and second, the last year of the Independence War of Turkish Republic. The work includes, the report about his excursions to some of the European countries that would serve as an example to his plans for the transformation of Istanbul, the cleaning-up of the city, improvement of the sewer infrastructure, amendment of the municipality and new municipal buildings, the Gülhane Park, the addition of new public areas, such as Sultanahmet Square, to the city, renewal of Çamlıca Kısıklı Garden and Doğancılar Park, the establishment of modern fire department and modern slaughterhouses, construction of Laleli Apartments and Sandal Bazaar are some examples of his work which has a great affect on the actual state of the city. The thesis aims to understand and discuss the public improvements Istanbul including the works of Topuzlu which were copied from West and pasted to the city.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectTopuzlutr_TR
dc.subjectŞehreminitr_TR
dc.subjectBelediyetr_TR
dc.subjectİstanbultr_TR
dc.subject20. yüzyıltr_TR
dc.subjectCemil Topuzluen_US
dc.subjectMayoren_US
dc.subjectIstanbulen_US
dc.subject20th centuryen_US
dc.titleBelediye Başkanı Cemil Topuzlu’nun İstanbul’u Dönüştürme Uygulamalarıtr_TR
dc.title.alternativeTransformative Practices Of The Mayor Cemil Topuzlu In Istanbulen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMimarlık Tarihitr_TR
dc.contributor.departmentHistory of Architectureen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9141.pdf78.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.