Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/326
Title: Dsp Tabanlı Gömülü Plaka Yer Saptama
Other Titles: Embedded Dsp Based License Plate Localization
Authors: Gökmen, Muhittin
Bulkan, Özgür
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Gömülü sistemler
DSP
Plaka Yer Saptama
Karakter Bölütleme
Embedded systems
DSP
License Plate Localization
Character Segmentation
Issue Date: 11-Aug-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada sözü edilen ve tasarlanan plaka yer saptama uygulaması sayısal sinyal işleme tabanlı gömülü bir mimari üzerinde gerçek zamanlı görüntü işleme kıstaslarına uyularak oluşturulan, ilgi duyulan bir konudur ve trafik yönetimi, gümrük kontrolleri, otoyol ödeme sistemleri, çalıntı arabaların tanınması, park yerleri, yasak bölgelerin kontrolü gibi birçok uygulama alanında gerek duyulan tam işlevli ve özdevimli tanıma sistemlerinin ayırt edici bir özelliğidir. Komple tanıma sisteminin ayırt edici bir parçası olmasının nedeni bir kez plaka yeri doğru olarak saptandığında aslında sorunun tanıma aşamasına indirgenmesidir. Tanıma biriminin girişinde yer alması ile başarımındaki kazancı iyileştirme sorununun ötesinde, bilinen bilgisayar tabanlı sistemlerle karşılaştırıldığında uygulamasının işlevine göre dar hacimli, kolay taşınabilir, düşük enerji tüketimli, ve düşük maliyetli mimariye sahip bir görüntü gözetim sisteminin parçası olması öncelikli bir durumdur. İşlemsel süreçlerde, sistem tasarım ve geliştirme aşamalarında tüm bu kısıtlamaların göz önünde tutulması amaçlanmıştır.Yer saptama işlemsel süreci genel olarak ayrıt bulma, eşikleme, bağlı bileşen etiketleme, plaka karakterlerini saran dikdörtgenlerin, ve son olarak da giriş görüntüsündeki plaka yerinin belirlenmesi aşamalarından oluşur. Öngörüldüğü şekliyle, tümleşik devrenin kullanışlı, yetkin, karmaşık, ve çok işlevli paralel çalışan komutları ile yüksek başarımlı doğrudan bellek erişimi, genel amaçlı giriş, çıkış ve çok çekirdekli yapısından faydalınarak plaka yer saptama işlemsel sürecinin geliştirilmesine ek olarak, sayısal işaret işleme tabanlı gömülü gerçek zamanlı bir görüntü izleme sistemi tipik bilgisayar tabanlı sistemlerle kıyaslandığında hem başarım hem verimlilik açısından gereksinimleri oldukça karşılayacak şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
The system presented and designed in this work as an embedded DSP architecture corresponding to real time video processing constraints is an application of license plate localization which is a challenging issue and distinctive unit of full featured and considerably standardized automated recognition systems required in several application areas like traffic management, custom controls, toll-pay systems, identification of stolen cars, parking, controlling of restricted zones. The reason of the fact it is a distinctive part of overall recognition system is that the issue is basically reduced to a recognition stage once the location of the license plate is correctly found. Beyond the reason that it is an issue to enhance the performance gain as a very important milestone prior to recognition modules, it is a priority task as a part of typical video surveillance system that the application should propose compact design, portability, low power consumption and low cost architecture as compared with generic personal computer based systems. It is aimed to consider all these constraints in algorithm and system design and development. Localization Algorithm generally consists of edge detection, threshold, component labeling, determination of surrounding rectangles of plate characters candidates, and finally localization of the plate in an input image. As contemplated, a DSP based embedded real-time video surveillance system is designed and developed comparatively sufficient to generic computer based systems in resolutions of both performance and efficiency constraints in addition to license plate localization algorithm development by utilizing flexible, powerful, complex multifunction instructions, high performance direct memory access and general purpose input outputs and multi core structures of integrated DSP.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/326
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8858.pdf1.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.