Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3234
Title: Çok Değişkenli Ve Kısıtlamalı Dayanıklı Kontrol Sistem Tasarımı
Other Titles: Robust Multivariable And Constrained Control System Design
Authors: Sarıoğlu, M. Kemal
Aydın, Yücel
464576
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: Dayanıklı Kontrol
H2/Hinf Optimal Kontrol
Parametreleri Değişen Lineer Sistemler
Lineer Matris Eşitsizlikleri
Robust Control
H2/Hinf Optimal Control
Linear Parameter Varying Systems
Linear Matrix Inequalities
Issue Date: 30-Dec-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Dayanıklı optimal, zamanla değişen lineer (LPV-Linear Parameter Varying) kontrolun ana amacı, parametre belirsizlikleri ve çoklu kısıtlar altında kapalı çevrim transfer fonksiyon matrisinin karma normunu en az yapan tüm kontrol edicilerin lineer birleşimi aracılığıyla bir kontrol edici belirlemektir. Karma H2/Hinf davranış ölçütü; H2 norm davranışı kısıtı, Hinf norm davranışı kısıtı, kontrol girişi kısıtı ve bölgesel kutup atama kısıtı vb. kısıtlar altında en az yapılmıştır. Çoklu kısıtlar altında, statik ve dinamik geribeslemeli LPV kontrol tasarımı, lineer matris eşitsizlikleri (LMI-Lineer Matrix Inequalities) içeren konveks bir optimizasyon problemi olarak ifade edilmiştir. Bu çalışma, çoklu kısıtlı LPV sistemin dayanıklı optimal, statik ve dinamik geribeslemeli LPV kontrolunu gösterir. Tasarım problemi, çoklu kısıtlara ve parametre belirsizliklere sahip statik ve dinamik geribeslemeli, karma H2/Hinf parametre bağımlı kontrol sistemine ilişkin verilen yöntemle çözülmüştür. Bu çalışmada, bir sistemin kontroluna ilişkin statik ve dinamik geribeslemeli LPV kontrol tasarım örnekleri verilmiştir ve tasarım örnekleri, statik ve dinamik geribeslemeli LPV kontrol edici tasarımı yaklaşımının potansiyelini göstermektedir.
The main purpose of the robust optimal Linear Parameter Varying (LPV) control is to parametrize a controller via a linear convex combination of all controllers minimizing mixed H2/Hinf norm of the closed loop transfer function matrix under parametric uncertainities and multi constraints. Mixed H2/Hinf performance index is minimized under the constraints of H2 performance, Hinf performance, control input constraints and the regional pole placement. The static and dynamic feedback LPV control design with multi constraints is formulated as a convex optimization problem involving Linear Matrix Inequalities(LMIs). This study presents the design of a robust optimal feedback conrol of Linear Parameter Varying(LPV) system with multi constraints. The design problem is solved the given method of static and dynamic feedback, mixed H2/Hinf parameter dependent control systems with multi constraints and parametric uncertainties. In this study, a static and dynamic feedback linear parameter varying (LPV) control design examples for the control of a system is presented and the design examples present the potential of the static and dynamic feedback LPV controller design approach.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/3234
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13440.pdf961.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.