Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3207
Title: Dünya Da Ve Türkiye De Lojistik Eğitimi
Other Titles: Logistics Education At World And Turkey
Authors: Tanyaş, Mehmet
Küçüksolak, Bekir Tuğrul
Mühendislik Yönetimi
Engineering Management
Keywords: Lojistik
Lojistik Eğitimi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Kıyaslama
Logistics
Supply Chain management
Education
Benchmarking
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, çok farklı alandan konuları içeren lojistik ve tedarik zinciri yönetimi konusundaki eğitim yaklaşımları incelenmiştir. Bu farklı konular günümüz işletmelerinin bu alanda çalışacak profesyonellerden bekledikleri özellikleri değiştirmiş, çoğaltmıştır. Bu kapsamda öncelikle dünya genelinde üniversitelerdeki lojistik ve tedarik zinciri yönetimi programlarının varlığı incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda elde edilen verilere göre üniversitenin mevcut bulunan lojistik eğitimi ekollerinden hangisini benimsemiş olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber ülkemizde mevcut lojistik ve tedarik zinciri yönetimi programları da incelenmiştir. Araştırma sonucunda lojistik ve tedarik zinciri yönetimi eğitimin dünyadaki durumuna bakılarak Türkiye için çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
Logistics courses or areas of educational needs are various. In this research, we have investigated the courses and programs in universities in the World. Traditionally, educating Logistics Professionals has been the province of business schools at major universities. A different program for educating Logistics Professionals may be derived from examining engineering educational models. And there are two main approaches to organize a logistics departments or programs, stovepipe and cross-disciplinary. This research could show the general models that accepted in different countries and we could examine the organizational structure of logistics departments. At the end we could have an opportunity to benchmark Turkey’s situation.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/3207
Appears in Collections:Mühendislik Yönetimi - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3999.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.