Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/307
Title: Kablosuz Ağlar İçin Sıp Tabanlı, Mobil, Ip Üzerinden Ses İstemci
Other Titles: Sip Based Mobile Voice Over Ip Client For Wireess Networks
Authors: Sönmez, Ahmet Coşkun
Erman, Kamil
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: IP üzerinden ses iletimi
SIP
Bas konuş
Voice over IP
SIP
Push to Talk
Issue Date: 4-Jan-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez SIP tabanlı mobile bir VoIP istemcisinin tasarımını ve gerçeklenmesini tanımlar. Bu tez temelde çoktürel ağlar üzerinde çalışabilen bir VoIP istemcisi tasarımının çözülmesi gereken iki sorununun üzerinde yogunlaşır. Birinci ve en zorlu sorun farklı erişim teknolojileri arasında kullanıcıya fark ettirmeden yer değişim desteği sağlanmasıdır. Bu tezde, kullanıcıya fark ettirmeden el değiştirme yönetimi, uygulama katmanında, multimedya oturumunu başlatmak, sonlandırmak ve değiştirmek için kullanılan Oturum Başlatma Protokolü (SIP) kullanılarak ele alınmıştır. SIP yaygın bir şekilde kabul edilmekte olan bir VoIP standartıdır. Kullanıcıya fark ettirmeden el değiştirmeyi destekleyebilmek için, VoIP istemcisi üzerinde çalışan SIP tabanlı bir bağlantı yöneticisi önerilmiştir. Bağlantı yöneticisi yeni ağlar keşfettiğinde, adaylar listesinden bir ağ seçer ve hali hazırda yürütülmekte olan iletişimi kullanıcıya fark ettirmeden yeni ağ arayüzüne aktarır. Dolayısı ile, bu birim Wi-Fi, 3G gibi çoktürel ağlar arasında dolaşmayı sağlar. İkinci sorun ise, en kaliteli çağrı (arama) desteğini sağlamaktır. En kaliteli çağrı desteği, iletişim kurmak isteyen tarafların farklı türden ağlara bağlı olmaları durumunda, VoIP uygulamasının iletişim tipine (yarı-çift yönlü yada tam-çift yönlü) karar vermebilmesi demektir. Örneğin, eğer iletişim kurmak isteyen taraflardan biri bir GSM ağındaysa, en iyi çağrı kalitesini yakalayabilmek için, iletişim yarı-çift yönlü olarak kurulmalıdır. Bu tez, bahsedilen özelliği desteklemek için, istemci tabanlı bir karar mekanizması önerir. Bu karar mekanizması, iletişim kurulmak istenen tarafa, istemcinin içinde bulunduğu ağa göre belirlenmiş iletişim tipini içeren bir davet iletisi gönderir. Diğer istemci bu davet iletisini aldıktan sonra, aynı karar mekanizması, iletişimi “bas-konuş VoIP” yada “tam-çift yönlü VoIP” olarak ayarlar.
This thesis describes the design and the implementation of a SIP-based mobile VoIP client. It mainly focuses on two challenges of designing a VoIP client which works on heterogeneous network environments. One and the most challenging problem is the provision of seamless mobility support among different access technologies. In this thesis, seamless handover management is handled at the application layer by using Session initiation protocol (SIP), which is used to initiate, terminate, and modify multimedia session. SIP is becoming a widely accepted standard for VoIP. To support seamless handover, a SIP based connection manager is proposed on VoIP client application. As new networks are discovered by the connection manager, it selects a new network from the candidate list and transfers the current communication to the new network interface seamlessly. Therefore, this module provides roaming across heterogeneous networks such as Wi-Fi, 3G. Second problem is providing the best effort call quality support. It means that if the communication parties are in dissimilar networks, the VoIP application should decide the communication type (half-duplex or full-duplex). For instance, if one of the communication parties is in a GSM network, then the communication should be established as a half-duplex manner to achieve best call quality. This thesis proposes a client-based decision mechanism to support this property. This decision mechanism sends an invite message including the communication type (half-duplex or full-duplex) of the client according to the network in which it operates to the other communication party. After the other client receives this invite message, same decision mechanism adjusts the communication as either a “push to talk VoIP” or a “full-duplex VoIP”.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/307
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7902.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.