Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2994
Title: Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Fizibilite Analizi
Other Titles: Feasibility Analysis For Real Estate Development Projects
Authors: Şener, Sinan Mert
Yılmaz, Dilek
Gayrimenkul Geliştirme
Real Estate Development
Keywords: Gayrimenkul
Gayrimenkul Geliştirme
Fizibilite
Yatırım
Real Estate
Real Estate Development
Feasibility
Investment
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, gayrimenkul geliştirme projelerinde fizibilite çalışmasının önemi gösterilmeye çalışılmıştır. Gayrimenkul geliştirme projeleri ülkemizde son yıllarda profesyonel bir biçimde ele alınmaya başlanmıştır. Gayrimenkul pazarındaki sürekli değişim, girişimcileri, kullanıcıların beklentilerini karşılamak üzere, daha sistematik düşünmeye zorlamaktadır. Artık yapılan projelerin ölçekleri büyümekte ve kompleks hale gelmektedir. Yapılan projelerin ölçekleri büyüdükçe, buna bağlı olarak riskleri orantılı olarak artmaktadır. Bu nedenle girişimciler, riskleri azaltmak için, proje öncesinde yapılan çalışmalara daha önem vermek zorunda kalmışlardır. Çalışmada gayrimenkul kavramı ve gayrimenkul geliştirme süreci, bu süreçte rol alan aktörler incelenmiş, Türkiye’deki gayrimenkul geliştirme sektörünün gelişimi hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra gayrimenkul geliştirme projelerinde büyük önemi olan fizibilite sürecinin aşamaları aktarılmıştır. Çalışmanın son bölümünde fizibilite sürecinin tüm aşamaları örnek bir uygulamada sınanmıştır.
In this study, importance of feasibility study for real estate development projects is tried to show. In our country, real estate development projects are began to take on professionally. Because of changes of real estate sector, developers have to think more systematic to meet people’s needs. Scale of real estate projects are getting bigger, at the same time the risk is getting bigger too. So that, developer gives importance to preliminary studies to minimize the risk. In this study, first definition of real estate property, phases of real estate development process, the participants in real estate development process and real estate sector in Turkey are explained. After that, all phases of feasibility studies are represented. End of the study, all feasibility phases are tested in a case study.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/2994
Appears in Collections:Gayrimenkul Geliştirme Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3707.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.