Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2991
Title: Türkiye De Konut Finansmanına Yeni Bir Yaklaşım: Mortgage Sistemi
Other Titles: New Approach To Residential Financing In Turkey:mortgage
Authors: Giritli, Heyecan
Kurç, Özgür
Gayrimenkul Geliştirme
Real Estate Development
Keywords: Konut Finansmanı
Mortgage
İpotek Kredisi
Real Estate Financing
Mortgage
Residential Credit
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, ülkemizdeki ekonomik veriler ve gayrimenkul piyasası incelendikten sonra, Dünya’ da gayrimenkul ile ilgili uygulanan finansman yöntemleri açıklanmıştır. Ülkemizde bu yöntemlerden uygulanabilecek olanlarla ilgili belirlenen alternatifler incelenmiştir. Dünyada 1970’li yıllardan sonra yaygınlaşan gayrimenkul finansmanındaki yöntem mortgagedır. ‘Mortgage’ Türkçe’ye ipotek olarak çevrilse de asıl olarak gayrimenkul için verilen ipotekli kredilerin bir havuzda toplanarak daha sonradan menkul kıymetleştirilmesi ve bunun sonucunda finansmanın geri kazanılmasıdır. Ayrıca İstanbul’ da inşası devam eden “Evidea” konut projesi ve “Triple Towers World Business Center” çok fonksiyonlu proje özellikleri, bu projelerde uygulanan finansman modelleri incelenmiştir. Bu projelerin finansman modellerinden faydalanarak mevcut durumda uygulamaya girecek mortgage sisteminin hangi noktalarda aksaklık yaşayacağını, ne tip düzenlemeler gerekli olduğu bulunmaya çalışılmıştır.
In this study, the financial methods that are used in real estate market after examining the economical data and real estate market are explained as well as the applicable alternatives in our country. The method of real estate financing which got more common worldwide after 70’s is “Mortgage”. Even Mortgage has a very restricted meaning in Turkish, its actual meaning can be described shortly as following: “Gathering all the credits that has been given for real estate in a kind of pool, then exchange them as stocks/bonds, providing that the finance to be gained back by selling these stocks/bonds. The projects, namely “Evidea” and “Triple Towers World Business Center”, that are still going on, and the financial models of these projects are also the subject of this study. By examining the financial models of these projects, it is aimed to find out the probable problems and necessary solutions in the mortgage system which will be effective in the existing conditions.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/2991
Appears in Collections:Gayrimenkul Geliştirme Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3428.pdf2.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.