Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2946
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKeçeci, Emin Faruktr_TR
dc.contributor.authorGezdirici, Armantr_TR
dc.date2012tr_TR
dc.date.accessioned2012-02-21tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-23T18:15:36Z-
dc.date.available2015-05-23T18:15:36Z-
dc.date.issued2013-01-06tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/2946-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012en_US
dc.description.abstractBu çalışmada kapsamında, düşük maliyetli minimum işlemci ve ucuz sensörler yardımıyla kendi kendini şarj edebilen otonom bir temizlik robotu tasarlanmış ve prototipi imal edilmiştir. Günümüzde temizlik robotları yüksek maliyetli ev aletleridir ve yüksek maliyetli işlemcilere ve hassas sensör sistemlerine sahiptirler. Temizlik robotlarının maliyetini düşürmek için düşük maliyetli minimum işlemci ve sensörler kullanılmıştır. İmalat fiyatı kısıtlaması ile robotun tasarımının, işlevinin ve kontrolünün basitleştirilmesi sağlanmıştır. Temizlik robotları için bütün alanı temizlemesi için çeşitli seyir algoritmaları geliştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında ise robotun gerek mekanik, gerekse elektronik parçalarının basit tutularak robotun maliyetinin düşürülmesine çalışılmıştır. Ayrıca rastgele yürüme mantığına dayalı otonomi ile tüm alanın taranması ve düşük maliyetli işlemci kullanılması sağlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, low cost, auto docking, cleaning robot is designed and manufactured with using enough microprocessor and low cost sensor. Nowadays cleaning robots are very expensive. This robots have high performance microcontrollers and very sensitive sensors. Objective of this thesis using necessary microcontroller and low cost sensors. Simplifying design of function and control of cleaning robot with some practical constraints. For cleaning robots, path algorithm is improved for cleaning coverage floor area. In this thesis, cost of the cleaning robot is tried to decrease, simplifying both robots mechanical and electronic components. Furthermore, coverage of whole floor area and low cost microprocessor is used with autonomy based on random path planning.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectTemizlik robotutr_TR
dc.subjectOtonom harekettr_TR
dc.subjectDüşük maliyettr_TR
dc.subjectCleaning Roboten_US
dc.subjectAutonomous Movementen_US
dc.subjectLow Costen_US
dc.titleKendi Kendini Şarj Edebilen Süpürge Robotutr_TR
dc.title.alternativeAuto-docking Cleaning Roboten_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID424398tr_TR
dc.contributor.departmentMekatronik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentMechatronics Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12361.pdf2.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.