Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2946
Title: Kendi Kendini Şarj Edebilen Süpürge Robotu
Other Titles: Auto-docking Cleaning Robot
Authors: Keçeci, Emin Faruk
Gezdirici, Arman
424398
Mekatronik Mühendisliği
Mechatronics Engineering
Keywords: Temizlik robotu
Otonom hareket
Düşük maliyet
Cleaning Robot
Autonomous Movement
Low Cost
Issue Date: 6-Jan-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada kapsamında, düşük maliyetli minimum işlemci ve ucuz sensörler yardımıyla kendi kendini şarj edebilen otonom bir temizlik robotu tasarlanmış ve prototipi imal edilmiştir. Günümüzde temizlik robotları yüksek maliyetli ev aletleridir ve yüksek maliyetli işlemcilere ve hassas sensör sistemlerine sahiptirler. Temizlik robotlarının maliyetini düşürmek için düşük maliyetli minimum işlemci ve sensörler kullanılmıştır. İmalat fiyatı kısıtlaması ile robotun tasarımının, işlevinin ve kontrolünün basitleştirilmesi sağlanmıştır. Temizlik robotları için bütün alanı temizlemesi için çeşitli seyir algoritmaları geliştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında ise robotun gerek mekanik, gerekse elektronik parçalarının basit tutularak robotun maliyetinin düşürülmesine çalışılmıştır. Ayrıca rastgele yürüme mantığına dayalı otonomi ile tüm alanın taranması ve düşük maliyetli işlemci kullanılması sağlanmıştır.
In this study, low cost, auto docking, cleaning robot is designed and manufactured with using enough microprocessor and low cost sensor. Nowadays cleaning robots are very expensive. This robots have high performance microcontrollers and very sensitive sensors. Objective of this thesis using necessary microcontroller and low cost sensors. Simplifying design of function and control of cleaning robot with some practical constraints. For cleaning robots, path algorithm is improved for cleaning coverage floor area. In this thesis, cost of the cleaning robot is tried to decrease, simplifying both robots mechanical and electronic components. Furthermore, coverage of whole floor area and low cost microprocessor is used with autonomy based on random path planning.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/2946
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12361.pdf2.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.