Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2944
Title: Yatay Eksenli Çamaşır Makinalarında Dinamik Modelleme Ve Titreşim Davranışının Genetik Algoritma İle Optimizasyonu
Other Titles: Dynamic Modeling Of Horizontal Axis Washing Machine And Optimization Of Vibration Characteristics Using Genetic Algorithms
Authors: Boyraz, Pınar
Gündüz, Mutlu
421392
Mekatronik Mühendisliği
Mechatronics Engineering
Keywords: Çamaşır makinesi
matematiksel modelleme
genetik algoritma
optimizasyon
Washing machine
mathematical modelling
genetic algorithm
optimization
Issue Date: 19-Jan-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, çamaşır makinesinin titreşim davranışına katlıda bulunan parçalar açıklanmış ve yatay eksenli çamaşır makinesinin dinamik davranışının benzetimi için basit bir matematik model geliştirilmiştir. Oluşturulan matematiksel modeli doğrulamak amaçlı gerçek çamaşır makinesi üzerinde ölçümler gerçekleştirilmiştir. Bu ölçülen sinyallerin işlenmesi gerçekleştirilmiştir. Titreşim genliklerinin minimizasyonu amacıyla optimizasyon metodlarının üzerinden geçilmiş ve aralarından genetik algoritmalı optimizasyon yöntemi seçilmiştir. Genetik algoritmanın temellerinden bahsedilerek, çamaşır makinesi titreşim problemine uyarlanabilecek genetik algoritma geliştirilmiştir. Optimizasyonu gerçekleştirmek için üç farklı uygunluk fonksiyonu yazılmıştır. Birincisi hareketli parçaların azami yer değiştirmesi ile ilgilenmiştir. İkinci fonksiyon, kararlı rejimdeki titreşim genliklerini minimize etmeye çalışmıştır. Üçüncü fonksiyon ise, hem geçici rejim hem de kararlı rejimdeki titreşim genlikleriyle ilgilenmiştir. Sonuçlar hem birbirleriyle hem de bu çalışma içinde geliştirilen matematiksel model ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada, basit bir matematiksel model ve bu model üzerinden genetik algoritmalı optimizasyonun tasarım sürecine uyarlanabilirliği konsepti kanıtlanmaya çalışılmıştır.
In this study, all the parts contributing vibration behavior are explained and simple mathematical model is developed to predict dynamic behavior of horizontal axis washing machine. Measurements are conducted on real washing machine, in order to validate the mathematical model. Signal processing of measured signals are described. For minimization of vibration amplitudes, a design vector is defined comprising the parameters of the washing machine. Optimization algorithms, for selecting optimum design vector, are reviewed and genetic algorithm is selected amongst them. Fundamentals of genetic algorithm are explained and a suitable algorithm for this study is developed. Three different fitness functions are generated focusing on different characteristics such as, maximum displacement of moving parts, steady-state vibrations and both transient and steady-state vibrations. For each fitness function, genetic algorithm is run and results are compared both with each other and with the mathematical model developed in this study. In this study, the main objective is to prove a concept that a simple mathematical model and genetic algorithm implementation can be involved to washing machine design process easily and effectively.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/2944
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12188.pdf4.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.