Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2941
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMugan, Atatr_TR
dc.contributor.authorDonbaloğlu, Halil İbrahimtr_TR
dc.date2014tr_TR
dc.date.accessioned2014-03-06tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-23T18:15:35Z-
dc.date.available2015-05-23T18:15:35Z-
dc.date.issued2014-03-12tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/2941-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014en_US
dc.description.abstractBu tezde, insansız hava aracı teknolojisinin gelişiminden ve öneminden bahis edildi. İnsansız hava araçları sınıflandırması ve insansız hava aracı sistem bileşenleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Modellemesi ve üzerine kontrol tasarlanan “Pipistirel Sinus” model hava aracı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Hava aracı dinamik denklemlerinin elde edilmesi anlatıldı. “Pipistirel Sinus” model hava aracının hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemiyle kararlılık türevleri elde edildi. Doğrusal olmayan modellerden nümerik ve cebirsel yöntemler ile elde edilen doğrusal modeller ile kontrol tasarlandı. Kontrol sistemini kararlı yapan kazanç katsayı aralığında, en iyi cevap veren kazanç katsayıları seçildi. Doğrusal modeller ile tasarlanan kontrolörlerin altı serbestlik dereceli hava aracı modeli ile simülasyon ortamında denenmesi ve eniyilenmesi gerçekleştirildi. Doğrusal model ile tasarlanan kontrol sistemleri doğrusal olmayan modelde performansı ve dayanımı test edildi. Otomatik inişte meydana gelen rüzgar kesmeleri hava araçları için tehlikeli olmaktadır. Bundan dolayı kontrol sistemleri rüzgar kesmelerini ile birlikte test edildi.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis, information was given about Unmanned air vehicle classification and unmanned air vehicle system components. Modeling and control of “Pipistirel Sinus” models aircraft was designed and the disclosure was made about aircraft. How to Air vehicle dynamic equations obtained are described. “Pipistirel Sinus” model of the aircraft stability derivatives were obtained by the method of computational fluid dynamics. Fixed-wing unmanned air vehicle stability variants of the aircraft depending on the calculated with the physical dimensions of aircraft and the aerodynamic effects at the flight conditions and this stability of the variants were used to obtain the aircraft dynamics. The dimensionless aerodynamic coefficients were obtained. Linear model obtained with non-linear model by numerical and algebraic methods. Designed the autolanding control systems with linear model. The control system is stable while gain coefficient is changing in the range. The gain coefficients optimized based on the control system results. Designed controllers with linear models was performed testing and optimization with six degrees of freedom air vehicle model simulation environment. In this way, designed controllers with linear models was tested control system performance and robustness with a non-linear models simulation. During automatic landing occurring wind shear is dangerous for air vehicles. Therefore, Control systems is tested with wind shear.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectİnsansız Hava Aracıtr_TR
dc.subjectKararlılık Türevleritr_TR
dc.subjectKontrol sistemitr_TR
dc.subjectOtomatik iniştr_TR
dc.subjectRüzgar kesmesitr_TR
dc.subjectAutomatic landingen_US
dc.subjectControl systemen_US
dc.subjectStability derivativesen_US
dc.subjectUnmanned Air Vehicleen_US
dc.subjectWind shearen_US
dc.titleÇok Maksatlı Hibrid İnsansız Hava Aracı Sistemi Geliştirilmesitr_TR
dc.title.alternativeDevelopment Of Optionally Piloted Unmanned Aerial Vehicle Systemen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID10029879tr_TR
dc.contributor.departmentMekatronik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentMechatronics Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14412.pdf3.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.