Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2915
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGüvenç, Leventtr_TR
dc.contributor.authorUygur, Osmantr_TR
dc.date2012tr_TR
dc.date.accessioned2012-07-08tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-23T18:15:29Z-
dc.date.available2015-05-23T18:15:29Z-
dc.date.issued2012-07-09tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/2915-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, hali hazırda Euro I-III-IV-V emisyon regülasyonlarını sağlayan aşırı doldurmalı bir ağır hizmet motoru, Euro VI emisyon regülasyonunu sağlaması için prototip parçalar kullanarak EGR sistemi ve hava kelebeği ile donatılmış, NOx emisyonlarının düşürülmesi amacıyla kütle hava akışı kontrolü yapılmıştır. Hava yolu kontrolü yapmak için gerekli olan EGR valfi ve hava kelebeğinin kapalı çevrim kontrolü, kullanılan metodlar ve haberleşme yapıları ile anlatılmıştır. Hedeflenen ve ulaşılan değerler arasındaki farklar incelenip, kütle hava akışı kontrolcüsünün genel yapısı hakkında bilgi verilmiştir. Hava yolu kontrolü yapmak için kullanılan cihazların ve sensörlerin birbirleri ile olan iletişimi anlatılarak, birbirinden farklı yapıda olan bu cihazların nasıl bir arada çalıştırıldığı anlatılmıştır. Bu sistem ile koşulan test sonuçları paylaşılarak, tasarlanan kontrolcünün nasıl çalıştığı gözlenip, EGR valfinin ve hava kelebeğinin pozisyonları gösterilmiştir. Mekanik, elektronik, kalibrasyon ve kontrol, sensörler ve analizörler açısından sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, a turbocharged engine, which is compatible with Euro I-III-IV-V regulations, is equipped with air intake throttle valve and EGR system in order to make it suitable to engine out Euro VI emissions. By positioning EGR valve and air intake throttle valve, mass airflow can be controlled and required EGR rate satisfied. Steps for the design of closed loop controllers for the EGR and intake air throttle valves is detailed, followed by a controller for closed loop mass air flow control. CAN communication and database explained for EGR valve and closed loop actuator control performed for air intake throttle valve. Communication structure of different kind of devices is also detailly explained. results in the respect of mechanical, electronical, calibration and control, and sensor and analyzer are provided and suggestions are presented.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectOtomotivtr_TR
dc.subjectEgzoz emisyonlarıtr_TR
dc.subjectİçten yanmalı motorlartr_TR
dc.subjectDizel motorlartr_TR
dc.subjectAutomotiveen_US
dc.subjectExhaust emissionsen_US
dc.subjectInternal combustion enginesen_US
dc.subjectDiesel enginesen_US
dc.titleAşırı Doldurmalı Ağır Hizmet Motorunun Hava Yolu Kontrolü Ve Uygulamasıtr_TR
dc.title.alternativeMass Air Flow Control And Application Of A Turbocharged Heavy Duty Diesel Engineen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID436081tr_TR
dc.contributor.departmentMekatronik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentMechatronics Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12822.pdf2.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.