Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2912
Title: Üç Boyutta Hareket Eden Tek Bacaklı Robotun Tasarımı Ve Simülasyonu
Other Titles: Simulation And Design Of One Legged Three Dimensional Hopping Robot
Authors: Yeşiloğlu, S. Murat
Baş, Ercüment
434566
Mekatronik Mühendisliği
Mechatronics Engineering
Keywords: tek bacaklı zıplayan robot
robot tasarımı
kütle-yay sistemi
one legged hopping robot
robot design
mass-spring system
Issue Date: 6-Jan-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, üç boyutta hareket edebilen tek ayaklı robotun prototip tasarımı ve simülasyonları yapılmıştır. Bu konunun seçilmesinin nedeni tek ayakta zıplama hareketinin analiz edilmesi sonucu yürüyen robotların tasarımının daha kolay yapılacağının düşünülmesidir. Çalışmaya zıplama sırasında meydana gelen hareket çevrimi incelenerek başlanılmıştır. Sistemin hareket denklemleri Lagrange dinamiği ile elde edilmiştir. Sistemden beklediğimiz diğer temel hareket olan yürüme ve onu etkileyen parametreler incelenmiştir. Bu araştırmalardan sonra robotun tasarımına geçilmiştir. Tasarım yapılırken yay yüklü ters sarkaç ( SLIP) modeli temel alınmıştır. Sistemi oluşturan temel parçalar ve seçilirken veya tasarlanırken nelere dikkat edildiği açıklanmıştır. Prototip tasarımı CATIA ile, simülasyonları MATLAB ve SIMULINK programları ile elde edilmiştir.
In this study, the simulations and the prototype of one legged three dimensional hopping robot was done. Jumping motion is fundamental in walking and one legged jumping is the basic jumping motion. So this is the reason of choice this subject as study. The beginning of the study is the analysis of hopping cycle. Equations of motion are derived by using Lagrangian mechanics. After analysis of hopping motion, another fundamental motion; walking and the parameters that effect it are studied. Then the one legged hopping robot is designed. The design was made based on the SLIP model. Parts of the robot and the parameters affect when choosing or designing them are expalined. Robot is designed by using CATIA, simulation results are obtained by using MATLAB an SIMULINK software.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/2912
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12718.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.