Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/286
Title: Tasarsız Ağlar İçin Eliptik Eğriye Dayalı Dıffıe Hellman Grup Anahtar Yönetimi
Other Titles: Tree Based Elliptic Curve Diffie Hellman Group Key Management For Ad Hoc Networks
Authors: Harmancı, Ali Emre
Soylu, Seha
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: TGDH
ECDH
TGDH
ECDH
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Son yıllarda tasarsız ağlar ile ilgili birçok araştırma yapılmış ve bu konuya ilişkin örnekler son yıllarda giderek artmıştır. Bu örnekler çoğunlukla askeri uygulamalarda görüldüğü için güvenlik başlıca problemlerden biridir. Bu çalışmada, güvenli iletişimde kullanılacak grup anahtarının oluşturulması için tasarsız ağlara uygun bir grup anahtar yönetimi protokolü önerilmiştir. Önerilen protokol ve orijinal protokolün simülasyonu görsel olarak gerçeklenmiş ve testler için kullanılmıştır. Literatürde yer alan grup anahtar yönetimi protokolleri incelenmiş, TGDH protokolünde Diffie Hellman yerine Eliptik Eğri Diffie Hellman anahtar anlaşması yöntemi kullanılarak işlem maliyeti düşürülmüş, bellek kazancı sağlanmıştır. Simülasyon için JGroups ve BouncyCastle yazılım kütüphaneleri kullanılarak JAVA masaüstü uygulaması yazılmıştır.
Ad Hoc Networks became a popular research topic and the applications covering this topic as been increased. As the military applications are the most encountered domain, security is one of the most important problems. In this thesis, a group key management protocol for generating and maintaining group key that will be used in secure group communication, is proposed for Ad Hoc Networks. The simulation of the proposed and the original protocol is implemented visually and used for the tests. Group key management protocols in the literature are searched and analyzed and in the TGDH protocol, Elliptic Curve Diffie Hellman group key agreement method is used instead of Diffie Hellman group key agreement method. Therefore computation and memory cost is reduced. JCE, JGroups and Bouncycastle software libraries are used to implement a JAVA desktop application simulating the proposed and the original protocol.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/286
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7046.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.