Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/282
Title: Biçimsel Dillerden Endüstriyel İşlemcilere Otomatik Kod Üretme: Petri Ağ Yaklaşımı
Other Titles: Generating Automatic Code From Formal Languages To Industrial Processors: Petri Net Approach
Authors: Gören, Leyla
Şahin, Anıl
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: PLC
Petri ağları
Otomatlar
İşaretli Dil
PLC
Petri nets
Automatas
Marked Language
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, biçimsel işaretli bir dilden endüstriyel bir işlemciye otomatik kod üreten bir program geliştirme amaçlanmıştır. Bu amaç için, önce işaretli dilden üretilen dile geçilmiş ve ilişkin otomatın durum geçiş diyagramı elde edilmiştir. Daha sonra durum geçiş matrisinden sistemin Petri ağ modeli elde edilmiş ve bu model temel alınarak kullanılan işlemciye uygun kod üreten yazılım gerçeklenmiştir. Bu işlemler, tüm aşamaları görsel olarak sunmaya imkan veren Borland C++ Builder ortamında gerçekleştirilmiştir. Endüstriyel işlemci olarak SIMATIC-300 seçilmiş ve standart bir dil olan SCL dilinde kod üretilmiştir. Benzer yazılımlarda ortaya çıkan ve ilgili literatürde “çığ etkisi” (avalanche effect) olarak adlandırılan problem analiz edilmiş ve çığ etkisinden arındırılmış SCL kodu üretilmiştir. Oluşturulan yazılım çeşitli endüstriyel örnekler üzerinde denenmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır.
In this study, target is generating automatic code from formal languages to industrial processors. For this purpose, first marked language is converted to generated language and state transition diagram of the related automata is identified. Then, petri net model of system is identified from state transition matrix and a software which generates automatic code from this model is developped in a language appropriate for the processor. This software is developped in Borland C++ Builder due to its visual properties. For industrial processor, SIMATIC-300 is choosen and code is generated in SCL language which is the standard language of this processor. Avalanche effect problem which can be seen in similar softwares is analyzed and SCL code is improved to eliminate this problem. Generated software is tested in various industrial examples and successful results are achieved.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/282
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4696.pdf682.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.