Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2701
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOkutan, Hasancantr_TR
dc.contributor.authorÇakay, Ranatr_TR
dc.date2003tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-21T13:50:20Z-
dc.date.available2015-05-21T13:50:20Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/2701-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003en_US
dc.description.abstractBu çalışma 2023 yılında Türkiye’nin enerji konusundaki vizyonuna yön çizebilmek için hazırlanmıştır. Kıyaslama yapabilmek için hem dünya ülkeleri hem de Türkiye’nin şu andaki durumu karşılaştırılmıştır. Tüm dünyanın şahit olduğu gibi globalleşme bilgi devriminin bir sonucudur. Dünya global bir market pazarı haline geldikçe ekonomik etkenler tarihsel, kültürel ve politik değerlerle birleşip ülkelerin gelecek yüzyıldaki rolünü belirlemektedir. Gelecek yüzyılın ana merkezi bir çok kişinin katıldığı üzere Avrasya’dır. Üretim, komünikasyon ve bilgi teknolojileri alanlarındaki trendlerle beraber Avrupa ve Asya bütünleşip kenetleneceklerdir. Bilindiği gibi Türkiye Avrasya’nın tam merkezinde bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının varlığı ve genç nüfusu Türkiye’nin gelecek yüzyıldaki enerji ihtiyacını karşılamada büyük rol oynayacaktır. Bir çok sektörde başlatılan özelleştirme çalışmaları enerji sektöründe de varlığını göstermektedir. Bu da yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye’de yatırım yapmasını teşvik edecektir.tr_TR
dc.description.abstractThe present paper was prepared to see the vision of Turkey for 2023. Both energy in the world and Turkey were studied to make a comparison. It is quite certain that globalization is just one of the results of the information revolution that we are all witnessing in the world. As the world is becoming a global marketplace, economic factories coupled with historical, cultural and political assets shape a country s role for the next millennium. The central stage of the next millennium, many observers agree, will be Eurasia. Given the trends in production, communication and information technologies, Europe and Asia will form an integrated whole, interlinked and interdependent. As you all know, Turkey is at the center of Eurasia. Presence of renewable energy sources and young nation will play an important role to supply energy demand of Turkey in the next millennium. Privatization models have been started in many sectors also applicated to the enery sector. This encourage local and foreign investors to invest money in Turkey.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectEnerjitr_TR
dc.subject2023 yılıtr_TR
dc.subjectEnergyen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subject2023 yearen_US
dc.title2023 Yılında Türkiyede Enerjitr_TR
dc.title.alternativeEnergy Of Turkey In 2023en_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentKimya Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentChemical Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Kimya Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1972.pdf3.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.