Ekoloji ve Evrim Lisansüstü Programı Community home page

Evrim ve Ekoloji Anabilim Dalı Katı Yer ile Su ve Atmosfer arayüzünde yaşayan canlıların evrimi ve ekosisteme ilişkin araştırmalarda bulunmaktadır. Bu anabilim Dalımız da Yer Sistem Bilimi programı çerçevesinde Lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Çalışma Konuları: • Ekosistem Modelleri • Ekolojik Niş Modelleri • Ekolojide Bilişim • Biyocoğrafya • Sistematik ve Taksonomi • Paleoekoloji • Mikropaleontoloji • Stratigrafik paleontoloji • Limnoloji/Paleolimnoloji • Evrim Kuramları Tarihi

Browse