İklim ve Deniz Bilimleri Lisansüstü Programı Community home page

Bu anabilim dalımızda fizik, meteoroloji, çevre gibi farklı disiplinlerden gelen öğrencilere çok sayıda Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları yaptırılmıştır. Çalışma Konuları: • İklim Değişikliği • İklim Modellemesi • Hidrolojik Modelleme • Hava Kalitesi Modellemesi • Model Performans Değerlendirmesi • Atmosfer - Okyanus Etkileşimi • Emisyon Envanteri • Türkiye İklimi

Browse