Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2084
Title: Duygusal Zekanın İmalat Performansı Üzerindeki Etkisi
Other Titles: The Effects Of The Emotional Quotient On Manufacturing Performance
Authors: Gözlü, Sıtkı
Gür, İlgi
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Duygu
Duygusal Zekâ
İmalat Performansı
Emotion
Emotional Quotient
Manufacturing Performance
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Daniel Goleman tarafından geliştirilen “Duygusal Yeterlilik Çerçevesi Modeli” ile literatürde yer alan imalat performansı ölçütleri ve duygusal zeka arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Çalışma sırasında, duygu ve zeka kavramları ele alınarak duygusal zeka kavramı açıklanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte imalat performansını daha etkin bir şekildei analiz edebilmek için imalat ve imalatın tarihsel gelişimi de incelenmiştir. Yapılan literatür çalışması sonuçlarına dayanarak kalite, teslimat, zaman, esneklik ve maliyet kavramları imalat performansı ölçütleri olarak ele alınarak; öz bilinç, kendine çeki düzen verme, motivasyon, empati ve sosyal becerilerin bu boyutlar üzerindeki etkisi 72 imalat firmasında uygulanan anket analizi sonuçlarına göre değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçlarında, duygusal zeka boyutlarının imalat performansı üzerinde etkili olduğu, özellikle sosyal becerilerin imalat performansının çoğu boyutunda önemli bir rol oynadığı görülmüştür.
In this study, the relationship between manufacturing performance measures and emotional quotient is analyzed by the “Emotional Competencies Frame” model which is developed by Daniel Goleman. During the study, in order to explain emotional quotient, emotion and intelligence is discussed. In addition to that, manufacturing and the historical development of manufacturing is investigated to be able to analyze manufacturing performance more efficiently. Based on results of the literature overview quality, flexibility, delivery, time and cost are taken as the manufacturing measures and the effects of self awareness, self management, motivation, empathy and social skills on these manufacturing performance measures are evaluated according to the questionnaire which is applied in 72 manufacturing companies. As a result of the evaluations, it’s seen that the dimensions of the emotional quotient are efficient on manufacturing performance; especially social skills have an important role on most of the manufacturing performance measures. Keywords: Emotion, Emotional Quotient, Manufacturing Performance
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/2084
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8732.pdf906.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.