Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2072
Title: Proje Planlamasında Bulanık Hedef Programlama Yaklaşımı
Other Titles: Fuzzy Goal Programming Approach In Project Planning
Authors: Gözlü, Sıtkı
Vatansever, Ramadan
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Bulanık Hedef Programlama
Proje Planlama
Bulanık Mantık
Bulanık Kümeler
Hedef Programlama
Fuzzy Goal Programming
Project Planning
Fuzzy Logic
Fuzzy Sets
Goal Programming
Issue Date: 19-Nov-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Bulanık Hedef Programlama (BHP) yaklaşımının üretim faaliyetlerini içeren bir projedeki kullanımına ait bir uygulama yapılmıştır. Bu uygulamada, önceden belirlenen birden fazla sayıdaki hedefe ulaşmak için literatürdeki çok amaçlı karar verme modellerinden Hedef Programlama (HP) yöntemine ait model ve formülasyonlar kullanılmıştır. Pratikteki uygulamalarda projelere etki eden birçok etken olduğundan projeler belirsizlikler içerirler. Bu nedenle, bu çalışmada bu belirsizliklerle çalışmayı olanaklı kılan BHP yöntemi kullanılarak bu belirsizliklerin yok edilmesi amaçlanmıştır. Model geliştirilirken seçilen imalat sürecini modelleyebilmek için uzman kişilerin görüşüne başvurulmasının yanında teknik gezilerle süreçler doğrudan gözlemlenmiştir. Elde edilen verilerle projeye ait matematiksel model oluşturulmuştur. Model, önceden belirlenen hedefler doğrultusunda hem geleneksel yöntemler (Kritik Yol Yöntemi – CPM) hem de HP ve BHP yaklaşımları ile çözülmüştür. Sonuçlar, BHP yaklaşımının üretim alanındaki projelerde kullanılabileceğini göstermektedir. Bu alanda gelecekte yapılacak çalışma ve uygulamalar bu yaklaşımın yaygınlaşmasına katkıda bulunacak, projelerdeki belirsizlikler tahmin edilebilir olacaktır.
In this study, Fuzzy Goal Programming (FGP) technique is applied to a Project in the area of manbufacturing. In order to reach the pre-determined goals, Goal Programming (GP) model and formulations are used. Due to the fuzzy environment of the of the practical applications, a FGP model which allows working with fuzzy goals and constraints is used to formulate a mathematical model of the problem. The model is applied to the prototype shoe production of a shoe manufacturer in Istanbul. While developing a mathematical model for the problem, technical investgations and interviews were scheduled. Using the data obtained from these investigations and interviews, the mathematical model for the problem was formulated. This model was solved by using Critical Path Method (CPM), GP, and FGP formulations. The comparison of FGP solution with other methods shows that FGP is a useful approach for planning manufacturing projects. Future works will ease FGP to become widely used method for planning manufacturing projects.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/2072
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8307.pdf852.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.