Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2054
Title: Arz Zinciri Yönetimi Yazılımlarının Türkiye Elektronik Sektöründeki Uygulamalarının İncelenmesi
Other Titles: Analysis Of Supply Chain Management Software Practices In Turkish Electronic Sector
Authors: Sümen, Halefşan
Altaş, Yasin
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Arz Zinciri Yönetimi
ERP
Elektronik Ticaret
Elektronik Sektörü
EDI.
Supply Chain Management
ERP
Electronic Commerce
Electronic Industry
EDI
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, arz zinciri yönetimi, arz zinciri yönetimi yazılımları ve bu yazılımların Türkiye Elektronik Sektöründeki uygulamaları incelenmiştir. Kökeni görece yeni olsa da arz zinciri yönetiminin popülerliği gün gettikçe artmaktadır. Bir şirketin arz zinciri; hammadde temini, hammadde ve yarı mamulleri işlenmiş ürüne dönüştürülmesi ve bunun ardından bitmiş ürünleri dağıtım kanallarında nihai tüketiciye kadar ulaştırılması sırasında değer yaratan bütün unsurlardır. Birbirinden bağımsız firmaların mükemmel gerçek zamanlı veriler ve analizler ile tek bir yapı olarak hareket ederek hedeflerine ulaşmasını içeren arz zinciri yönetimi firmalara önemli potansiyeller sunmaktadır. Son olarakta; elektronik sektöründe firmaların arz zinciri yönetimi yazılımları seçiminde temel olabilecek kriterler ve önceki bölümde bahsedilmiş olan yazılımların bu kriterleri ne ölçüde karşılayabildiğini gösteren bir değerlendirme bulunmaktadır.
In this study, suppply chain management software and the practices of these software in Turkish Electronic Sector are analysed. The popularity of the Supply Chain Management has been gradually increasing although its origin is rather new. Supply chain of a firm is whole component which creates value from supplying raw material, the ones which deal with transformation of raw materials and semi-finished goods to finished goods namely production and the others which are from finished goods allocation channels to consumers. The supply chain management, which consists of reaching the aims of independent firms to act as a structure with excellent real time data and analize, supplies important potential to firms. Finally, there is an evaluation about the basic criteria of firms in selection of supply chain management software and appropriateness of the software which is told previous sections.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/2054
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1571.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.