Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2038
Title: Bankacılık Sektöründe Şube Yeri Seçimi İçin Bir Karar Destek Modeli
Other Titles: A Decision Support Model For Selecting Bank Branch Location
Authors: Çebi, Ferhan
Zeren, Zeynel A.
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Karar destek modeli
Banka şube yeri seçimi
Bulanık Analitik Hiyerarşi Yöntemi
Decision support model
Bank branch location selection
Fuzzy Analytic Hierarchy Process
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, il bazında banka şube yeri seçimi problemi için bir karar destek modeli geliştirilmiştir. Modelde, şube yeri seçimi probleminin çok kriterli doğası gereği, benzer durumlarda başarısını kanıtlamış olan Analitik Hiyerarşi Yöntemi tercih edilmiştir; ancak karşılaştırma sürecinin bulanık doğasından dolayı, sabit değerli karar verme yerine aralıklı karar vermeyi olanaklı kılan Bulanık Analitik Hiyerarşi Yöntemi kullanılmıştır. Geliştirilen model, 50 yılı aşkın süredir Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ve bu yüksek lisans çalışması tarihi itibariyle 200’ü aşkın şubesi bulunan bir özel mevduat bankasının, Doğu Anadolu Bölgesi’nde şubesi bulunmayan 6 il içerisinden, yeni şube açılışı için en uygun olanını seçmek amacıyla uygulanmıştır. Sonuçlar literatürdeki çalışmalarla karşılaştırıldığında, banka şube yeri seçimini en çok etkileyen faktörlerin bankacılık göstergeleri ile bölgenin demografik özellikleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
In this study, a decision support model is developed to help in the decision process of selecting the most appropriate city for a bank branch location. Due to multi-criteria nature of the problem, Analytic Hierarchy Process is selected but because of the fuzziness in the comparisons of the criteria and the alternatives, Fuzzy Analytic Hierarchy Process is used in the model. The model is than applied to a real case, selecting the most appropriate city among the six alternatives in the Eastern Turkey for a private bank that is in the sector for over 50 years and have more than 200 branches around the country. The results of the model indicate that the most important criteria for selecting bank branch locations are the banking indicators and the demographic factors.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/2038
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4726.pdf863.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.