Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2038
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇebi, Ferhantr_TR
dc.contributor.authorZeren, Zeynel A.tr_TR
dc.date2007tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-18T07:00:08Z-
dc.date.available2015-05-18T07:00:08Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/2038-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, il bazında banka şube yeri seçimi problemi için bir karar destek modeli geliştirilmiştir. Modelde, şube yeri seçimi probleminin çok kriterli doğası gereği, benzer durumlarda başarısını kanıtlamış olan Analitik Hiyerarşi Yöntemi tercih edilmiştir; ancak karşılaştırma sürecinin bulanık doğasından dolayı, sabit değerli karar verme yerine aralıklı karar vermeyi olanaklı kılan Bulanık Analitik Hiyerarşi Yöntemi kullanılmıştır. Geliştirilen model, 50 yılı aşkın süredir Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ve bu yüksek lisans çalışması tarihi itibariyle 200’ü aşkın şubesi bulunan bir özel mevduat bankasının, Doğu Anadolu Bölgesi’nde şubesi bulunmayan 6 il içerisinden, yeni şube açılışı için en uygun olanını seçmek amacıyla uygulanmıştır. Sonuçlar literatürdeki çalışmalarla karşılaştırıldığında, banka şube yeri seçimini en çok etkileyen faktörlerin bankacılık göstergeleri ile bölgenin demografik özellikleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, a decision support model is developed to help in the decision process of selecting the most appropriate city for a bank branch location. Due to multi-criteria nature of the problem, Analytic Hierarchy Process is selected but because of the fuzziness in the comparisons of the criteria and the alternatives, Fuzzy Analytic Hierarchy Process is used in the model. The model is than applied to a real case, selecting the most appropriate city among the six alternatives in the Eastern Turkey for a private bank that is in the sector for over 50 years and have more than 200 branches around the country. The results of the model indicate that the most important criteria for selecting bank branch locations are the banking indicators and the demographic factors.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectKarar destek modelitr_TR
dc.subjectBanka şube yeri seçimitr_TR
dc.subjectBulanık Analitik Hiyerarşi Yöntemitr_TR
dc.subjectDecision support modelen_US
dc.subjectBank branch location selectionen_US
dc.subjectFuzzy Analytic Hierarchy Processen_US
dc.titleBankacılık Sektöründe Şube Yeri Seçimi İçin Bir Karar Destek Modelitr_TR
dc.title.alternativeA Decision Support Model For Selecting Bank Branch Locationen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentİşletme Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentManagement Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4726.pdf863.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.