Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2010
Title: Internet Kullanım Analizi Ve Kullanıcı Betimleme Konularında Veri Madenciliği Uygulamaları
Other Titles: Data Mining Applications On Web Usage Analysis & User Profiling
Authors: Sümen, Halefşan
Ünal, Osman Onat
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Veri Madenciliği
Veri Ambarları
Web Madenciliği
CRM
E-Ticaret
OLAP
Internet Kullanım Analizi
Kullanıcı Betimleme
Sınıflandırma
Kümeleme
Data Mining
Data Warehousing
Web Mining
OLAP
CRM
E-Commerce
Clickstream
Web Usage Anlysis
User Profiling
Classification
Clustering.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Tez çalışmasında veri madenciliği teknolojisi, fonksiyonları ve uygulamaları özetlenmiştir. OLAP teknolojilerine ve veri ambarlarına da veri madenciliğinin anahtar kavramları olarak değinilmiştir. Uygulama kısmında müşteri ve alışveriş kalıpları analizi için bir internet parakendecisinin işlemsel verileri kullanılmıştır. Müşteri segmentasyonu ve kullanıcı betimleme gibi konulardaki kurumsal kararları desteklemek amacıyla veri içerisindeki kalıplar çıkarılmaya çalışılmıştır.
This thesis gives a summary of data mining technology, its functionalities and applications. OLAP technology and data warehouses are also introduced as the key concepts in data mining. The usage of data mining on the internet and the decisions based on internet usage data are introduced. In the application section a web retailer’s transactional data is used for analyzing customer and shopping patterns.Hidden patterns within the data are tried to be extracted in order to support business decisions such as user profiling and customer segmentation.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/2010
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1382.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.