Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2001
Title: Esnek Üretim Sistemlerine Geçiş Süreci Ve Bir Uygulama
Other Titles: The Passing Process To Flexible Manufacturing Systems And A Practice
Authors: Sümen, Halefşan
Sever, Levent
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Esnek Üretim
Hücresel Üretim
Arena
Flexible Manufacturing
Cellular Manufacturing
Arena
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasında, ilk olarak esnek üretim sistemine geçiş sürecinin yaşanabileceği geleneksel ve hücresel üretim sistemleri anlatılmıştır. Tezin ikinci bölümünde esnek üretim sistemine detaylıca değinildikten sonra, üçüncü bölümde geçiş sürecinin temel adımları olan sistemin tasarımı ve simülasyonu, bilgi sistemlerinin planlanması, eş zamanlı ürün ve üretim prosesinin kavranması, maliyet hesaplarının yapılması, tedarikçi ve müşterilerle ilişkilerin geliştirilmesi ve organizasyonel satın alma davranışının geliştirilmesinden bahsedilmiştir. Ayrıca dördüncü bölümde Uzel Grubu “Tarım Makineleri Ünitesi”’ nde bulunan ve hücresel üretim sistemine uygun olarak çalışan 3 çalışanlı ve 5 CNC’ li bir hücrenin, bir otomatik taşıma aracı ile esnek üretim sistemine dönüştürülmesi sonucu oluşabilecek yeni durum, ARENA simülasyon programı ile simüle edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda “Net Şimdiki Değer Metodu” kullanılarak maliyet analizi yapılmış ve sonuçlar irdelenmiştir.
In this thesis, first of all traditional manufacturing systems and cellular manufacturing systems are explained. In the second section of the thesis, flexible manufacturing system is clarified. In the third section, the basic steps of passing process to flexible manufacturing systems “ system design and using simulation program, calculating investment, customer and supplier relations, planning information systems, integrated product and process development” are explained. There is a practice in the forth section. In this practice, a cell, which contains three workers and five CNCs in Uzel Company, are simulate without workers and with an automated transporter vehicle. ARENA simulation program is used to prepare this simulation project. In Addition, cost estimations are calculated with using “Net Present Value Method”.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/2001
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2503.pdf2.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.