Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1916
Title: Ar-ge Departmanı İçin Bir Performans Değerlendirme Modeli: Kurumsal Karne Ve Analitik Hiyerarşi Yönteminin Bütünleşik Uygulaması
Other Titles: Performance Evaluation Model For R&d Department: An Integrated Balanced Scorecard And Analytical Hierarchy Process Approach
Authors: Cebeci, Ufuk
Sezerel, Burak
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHY)
Kurumsal Karne (Balanced Scorecard)
performans değerlendirme
Araştırma ve Geliştirme
Analytical hierarchy process (AHP)
Balanced scorecard (BSC)
Performance evaluation
Research & Development (R&D)
Issue Date: 14-Aug-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: AR-GE aktiviteleri ve bu aktivitelerin en bilindik kaynağı olan AR-GE departmanları, mevcut yüksek rekabet ortamında, şimdiye kadar hiç sahip olmadığı düzeyde bir öneme sahip olmuş durumdadır. Organizasyonlar ise pazarda rekabetsel avantaj yaratmak için kendi öz teknolojilerini geliştirmek zorundadır. Sonuç olarak, fikrin ortaya çıkışından ürünün pazarda yer almasına kadar olan kanalı yöneten teknoloji geliştirme süreci izlenmeli, değerlendirilmeli ve etkin bir biçimde yönetilmelidir. AR-GE aktivitelerinin doğasından kaynaklanan tüm zorluklara rağmen firmalar bu süreci ve ilgili sonuçlarını değerlendirmek konusunda rekabetçi dış baskı tarafından yönlendirilmektedir. Bu çalışmada Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) ve Analitik Hiyerarşi Yöntemi bütünleştirilerek AR-GE departmanlarının performanslarını değerlendirmeye yönelik analitik bir yaklaşım geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada öngörülen model AR-GE performansına etki eden ana göstergeleri ağırlıklandırmakta ve sıralamakta olup, AR-GE deneyimi 15 yılı geçkin olan bir firma üzerinde uygulanmıştır. Modelin deneyimi daha düşük olan bir firmaya uygulanmasının ardından ise kıyaslama (benchmark) amacıyla sonuçlar değerlendirilmiştir.
R&D activities and the most common source of it, R&D departments, become more critical than ever for organizations to survive in this highly competitive environment. In order to gain competitive advantage in the market, organizations are obliged to generate their own technologies. As a result, the process of this technology generation, which manages the funnel from idea to the product in the market, should be monitored, assessed and managed effectively. Despite the difficulties originated from the nature of R&D activities, companies are forced by competitive external pressures to evaluate the process and corresponding results. This paper aims to integrate the Balanced Scorecard (BSC) and Analytical Hierarchy Process (AHP) in order to develop an analytical approach to evaluate the performance of R&D departments. The model proposed by this study, weighs and ranks main indicators affecting the R&D performance and is applied to a company with an R&D experience of more than 15 years. Model is also applied to another company with less R&D experience, and corresponding results are assessed under benchmark purpose.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/1916
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8833.pdf844.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.