Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1876
Title: Akışkan Yataklı Kurutucu Modellemesi Ve Analizi
Other Titles: Modeling And Analysis Fluidized Bed Dryer
Authors: Eskin, Nurdil
Deniz, Zehra
Isı Akışkan
Head and Fluids
Keywords: Akışkan Yatak
kurutucu
kütle geçişi
Fluidized Bed
dryer
mass transfer
Issue Date: 31-Dec-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, çim tohumunu kurutmak için tasarlanmış bir akışkan yataklı kurutucunun üç fazlı modeli ve simülasyonu geliştirilmiştir. Bu yeni modelde, kinetik kurutma denklemi ile nem oranındaki değişim, sabit oranlı ve azalan oranlı (difuzyon kontrollü) olarak incelenmiş ve modele dahil edilmiştir. Tohumun su kaybından kaynaklanan şekil ve çap değişikliği akışkan yataklı kurutucuda meydana gelen kurutma işlemi boyunca dikkate alınmıştır. Akışkan yataklı kurutucu, katı ve gaz fazının homojen olarak dağıldığı yoğun faz ve gaz fazının kabarcıklar halinde olduğu kabarcıklı faz olarak iki bölgede modellenmiş ve buna ek olarak kurutulan katı tanelerin kütle ve enerji dengeleri ise ayrıca modellenmiştir. Yoğun faz ile kabarcıklı faz arasında ısı ve kütle geçisinin belirlenmesi sırasında kabarcık hızı ve boyutu göz önüne alınmıştır. Yoğun faz ve katı faz arasındaki ısı ve kütle geçişi ile kurutucu duvarından ortamdaki havaya olan ısı kaybı bilgisayar programının içine dahil edilmiştir. Modelin geçerliliğinin irdelenmesi amacıyla simülasyon sonuçları deneysel sonuçlarla karşılaştırılmış ve simülasyon sonuçları ile deney sonuçları iyi uyum göstermiştir. Geçerliliği ispatlanan model, farklı kurutucu parametreleri altında incelenmiştir.
In this study, the dry grass seeds designed to model and simulate developed three-phase fluidized bed dryer. In this new model, changes of moisture ratio has been reviewed and incorporated into the to the kinetic drying equation model as constant speed and decreasing fast (diffusion controlled). The changes of shape and diameter of the seed, is caused by water loss, is taken into account in all drying process. Fluidized bed dryers are modeled as bubble phase and interstitial phase which solid and gas phase homogeneously distributed. Solid particles of mass and energy balances are also modeled separately. At determining heat and mass transfer between the bubble and dense phase, bubble velocity and size were taken into consideration. Heat and mass transfer between interstitial phase and solid phase and heat loss from the wall to the ambient air has been incorporated into computer programs. In order to examine the validity of the model, simulation results are compared with experimental results and simulation results showed good agreement with the experimental results. Prove the validity of the model is examined under different drying parameters
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/1876
Appears in Collections:Isı Akışkan Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10877.pdf25.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.