Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1870
Title: Bacalı Tip Çamaşır Kurutma Makinasında Kütle Geçişinin İncelenmesi Ve Spesifik Enerji Tüketiminin Azaltılması
Other Titles: Mass Transfer In The Air Vented Tumble Dryer And Reduction Of The Specific Energy Consumption
Authors: Kuddusi, Lütfullah
Ercan, Onur
Isı Akışkan
Head and Fluids
Keywords: Kurutucu
kütle geçişi
enerji
Dryer
mass transfer
energy
Issue Date: 29-Jun-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, bacalı tip çamaşır kurutma makinasında spesifik enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İlk olarak kurutma makinası içerisinde gerçekleşen kütle geçişi mekanizması incelenmiştir. Deneysel çalışmalar ile kurutma makinasındaki enerji tüketimi ve enerji dengesi irdelenmiş ardından ideal kütle geçişini sağlayacak sıcaklık ve hava debisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Deneysel çalışmalarda ölçülen sıcaklık, bağıl nem, elektriksel güç ve hava debisi ölçümleri ile çamaşırdan havaya doğru olan su buharı geçişi ile su toplama hızı elde edilmiştir. Kütle geçiş katsayısı deneysel ve teorik olarak karşılaştırılarak etkin parametreler sıcaklık ve hava debisi ile değişimi araştırılmıştır. Farklı güçlerde elektrikli ısıtıcılar kullanılarak farklı sıcaklıklar elde edilmiştir. Yine baca çıkışı bölgesine konulan bir damper vasıtası ile hava debisinin azaltılıp arttırılması sağlanmıştır. Farklı debilerde ve farklı ısıtıcı güçleri ile ideal sıcaklık ve debinin elde edilmesine çalışılmıştır. Son olarak elde edilen veriler ile uygun ısıtıcı ve motor profili elde edilmiş, kullanılan damper ile de çevrim boyunca istenilen hava debisininin de ayarlanması sağlanmıştır. Ön yataklamaya yerleştirilen 2 adet tekerlek ile sürtünme azaltılarak motor gücü düşürülmüştür. Ayrıca daha düşük bir kapasitör ile yine motor gücü azaltılmıştır. Yüksek ısıtıcı gücü ile kurutma süresi azaltılarak harcanan toplam enerji düşürülmüşür. Yapılan bu değişiklikler ile spesifik enerji tüketiminde iyileştirme sağlanmıştır.
In this thesis, some studies were achieved to descrease specific energy consumption in vented type clothes dryer. Fistly the mass transfer mechanism in dryer was examined. Energy consumption and energy balance were investigated by experimental studies and, temperature and mass air flow for ideal mass transfer was tried to determine. In experimental studies temperature, relative humudity, power and mass air flow were measured. Then evaporation rate was achieved. Mass transfer coefficient was calculated by teorical and experimental and, compared each other. After that active parameters sucs as temperature and mass flow on mass transfer coefficent was studied. The electrical heaters at different power were used to get variant temperatures in tests. With a dumper located at pipe out, mass flow rate was reduced and increased. Different mass flow and heater power were tested in thesis. Finally, with datum that got from test suitable heater profil and motor action profil was determined. Two wheels were mounted on bearing and with low friction, motor power was reduced. Low value capasitor was used to reduce motor power also. High power heater was used to decrease drying period and total energy. After this modifications spesific energy consumption is improved.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/1870
Appears in Collections:Isı Akışkan Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10573.pdf3.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.