Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1854
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGüneş, Hasantr_TR
dc.contributor.authorŞelenbaş, Buğratr_TR
dc.date2011tr_TR
dc.date.accessioned2011-02-04tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-15T07:32:21Z-
dc.date.available2015-05-15T07:32:21Z-
dc.date.issued2011-02-07tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/1854-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, sıfırdan tasarlanan gerçek bir ağır kamyon geometrisinin ve aksesuarlarının kabin üzerindeki sürükleme kuvvetini azaltma amacıyla aerodinamik tasarım ve optimizasyonu yapılmıştır. Yapı aerodinamiğine benzer olarak ağır kamyon dış aeodinamik yapısında basınç kuvvetlerini azaltıcı yönde şekil optimizasyonları yapılmıştır. Kabin aksesuarları optimizasyon çalışmalarında ise özellikle yan deflektörler, aynalar ve güneşlik parçaları üzerinde çalışılmış ve sürüklenme kuvvetini azaltıcı yönde optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği paket programı ile yapılmış olup sayısal sonuçları doğrulamak amacıyla rüzgar tüneli testleri yapılmıştır. Testlerde 1/5 ölçekli kamyon modeli kullanılmış olup farklı tünel hızlarında sırasıyla aerodinamik kuvvet ölçümleri, basınç ölçümleri ve akış görüntüleme testleri (duman testi, iplikçik testi ve yağ testi) yapılmıştır. Elde edilen deneysel sonuçlar ile CFD sonuçları karşılaştırılarak temel akım karakteristikleri (akım ayrılmaları, statik basınç ölçümleri, sürükleme katsayısı) incelenmiştir. Gerçek kamyon modeli ile yapılan CFD çalışmalarına ek olarak kabin aksesuarlarının ( yan deflektörler, aynalar vb.) optimizasyonu için bir jenerik kamyon modeli oluşturulmuş ve çok sayıda analiz yapılarak bu aksesuarların optimizasyonu yapılmıştır.Bununla beraber, ayna optimizasyonu için iki boyutlu kesit analizleri yapılmış ve optimum ayna kesitleri elde edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis, a computational fluid dynamics (CFD) study was carried out in an effort to design and optimize the cabin geometry and its various parts for drag reduction that include the side deflectors, the mirrors and the sun visor. Like the aerodynamics of buildings, shape optimizations were done over the truck body in order to decrease pressure forces. For the validation of the computational results, an experimental investigation using a 1/5 scale truck model has been carried out in a wind tunnel. The aerodynamic force as well as the surface-pressure point measurements carried out at selected wind speeds. The flow visualizations using smoke and oil were also performed. With the experimental results, the basic characteristics of flow over the cabin geometry (including the flow separation locations) are compared with the CFD results. In addition to CFD simulations involving the actual (real) truck cabin geometry, for the optimization of the specific cabin accessories, (e.g., side deflectors and mirrors), a generic truck model is also used for CFD analyses.In addition to this, for mirror optimization, two dimensional simulations were done and optimum mirror geometry were obtained.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectaerodinamiktr_TR
dc.subjectdış aerodinamiktr_TR
dc.subjecttaşıt aerodinamiğitr_TR
dc.subjectaerodinamik kuvvettr_TR
dc.subjectaerodynamicsen_US
dc.subjectexterior aerodynamicsen_US
dc.subjectvehicle aerodynamicsen_US
dc.subjectaerodynamic forceen_US
dc.titleAğır Kamyon Geometrisinin Ve Aksesuarlarının Aerodinamik Tasarım Ve Optimizasyonutr_TR
dc.title.alternativeAerodynamic Design And Optimization Of An Heavy Truck Geometry And It’s Accessoriesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentIsı Akışkantr_TR
dc.contributor.departmentHead and Fluidsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Isı Akışkan Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11263.pdf10.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.