Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1850
Title: Bulaşık Makinesi Isıl Analiz Ve Modelleme Çalışmaları
Other Titles: Thermal Analysis And Modelling Of A Dishwasher
Authors: Böke, Erhan
Kodaz, Tuğrul
Isı Akışkan
Head and Fluids
Keywords: Bulaşık makineleri
Yıkama
Yıkama süresi
Yıkama suyu sıcaklığı
Termal analiz
Enerji dengesi
Dishwashers
Washing
Washing period
Washing water temperature
Thermal analysis
Energy balance
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bulaşık makinelerinde de diğer tüm beyaz eşyalarda olduğu gibi, belirlenen standartlar ve çevresel baskılar enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik olarak üreticileri zorlamaktadır. Daha az enerji tüketen ürünlerin oluşturulabilmesi için bulaşık makinesinin ısıl olarak iyi analiz edilerek enerji bilançosunun oluşturulması, alternatif uygulamaların belirlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple gerçekleştirilen çalışmada, bulaşık makinelerinde enerji tüketiminin ısıl yöntemler kullanılarak azaltılmasına yönelik patentler ve uygulamalar kapsamlı olarak incelenmiş, bulaşık makinesinde bulunan bileşenler için çevrim boyunca ayrıntılı sıcaklık haritaları çıkarılmış, buna bağlı enerji bilançoları hesaplanmış ve ısı akısı ölçümleri gerçekleştirilmiş. Ek olarak bulaşık makinesindeki ısı geçişleri ve sıcaklık dağılımları termal kamera ile görüntülenmiştir. Literatür/patent araştırması ve deneysel çalışmalara ek olarak bulaşık makinesi ile ilgili olarak bir ısıl modelleme çalışması yapılmıştır. Söz konusu model için bulaşık makinesi içinde ısı transferlerinin gerçekleştiği temel kontrol hacimleri belirlenmiş ve bu hacimlerdeki elemanlar için zamana bağlı ısı dengesi denklemleri yazılarak açık sayısal yöntem ile çözdürülmüştür. Böylelikle, fiziksel ve yapısal özellikleri ile çevrim parametreleri belirlenen bir bulaşık makinesi için, elemanların çevrim boyunca değişen sıcaklık profilleri benzeşimleri gerçekleştirilebilmiştir. Modelden elde edilen veriler, deneysel verilerle de karşılaştırılmıştır.
Like other white appliances for the dishwashers standarts and enviromental needs force the producers to produce less energy consuming devices. To produce less energy consuming devices, it is so important to make the thermal analysis of the dishwashers. For this purpose, the patents and literature studies about the thermal methods for reducing the energy consumption of the dishwashers are analysed, the temperature profile and energy balance for the components of the dishwashers are evaluated, heat flux measurements are performed ,temperature distribution and heat fluxes are visualized by thermal camera. In addition to the research and experimental studies thermal modelling of the dishwasher is performed. In this study control volumes, where heat transfer mechanisms are stated, are determined, heat balance equations are composed and solved for each control volume. By using this thermal model, for a certain defined dishwasher, it is provided to simulate the temperature profile of all components during the washing process. The temperature profiles acquired from simulation are compared with the experimental results.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/1850
Appears in Collections:Isı Akışkan Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7924.pdf11.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.