Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18257
Title: Music As Mediating The Self And The Social: An Ethnographic Field Study At The Music For Peace Foundation, El Sistema Turkey
Other Titles: Kişisel Ve Toplumsal Bir Aracı Olarak Müzik: Barış Için Müzik Vakfı, El Sistema Türkiye'de Etnografik Bir Alan Çalışması
Authors: Tanır, Emine Şirin Özgün
Çekmeci, Elif Ceyda
569354
Music
Müzik
Keywords: Music
Müzik
Issue Date: 2019
Publisher: Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Music for Peace Foundation (Barış İçin Müzik Vakfı) is a non-profit organization that provides free music education to children, based in Edirnekapı, Istanbul. It was founded in 2005 and continues to work since then with the aim of creating an opportunity for as many children as possible to participate in cultural and artistic life. The organization is also called El Sistema Turkey as it is a part of the global network of El Sistema organizations that operate in accordance with similar principles. This research is aimed at exploring the roles, effects, and functions of music as a social medium by investigating Music for Peace Foundation using fieldwork methodology. Through the research, I aim to address one of the central questions of music sociology: how does music mediate the self and the social? Music mediates the self and the social in various ways, and I have focused on some of these aspects in this research.
Barış İçin Müzik Vakfı, kurulduğu 2005 yılından bu yana mümkün olduğu kadar fazla çocuğa karşılıksız müzik eğitimi vermek amacıyla çalışan bir kâr amacı gütmeyen kuruluştur. Edirnekapı'da kurulan vakıf, sanatsal yaşama katılımın önündeki engelleri kaldırmak, fırsat eşitliği yaratmak, ve barışın sesini müzikle duyurmak gibi toplumsal amaçlarla hareket etmektedir. Barış İçin Müzik Vakfı, 1975 yılında Venezuela'da başlamış olan ve benzer amaçlarla hareket eden El Sistema hareketi ile olan dostluk ilişkisi vesilesiyle aynı zamanda El Sistema Türkiye olarak da bilinmektedir. Bu araştırma, Barış İçin Müzik Vakfı'nda yapılan bir alan çalışması ile müziğin kişisel ve toplumsal aracılık işlevlerini incelemektedir. Araştırmada müzik sosyolojisinin en temel sorularından birine cevap aranmaktadır: müzik kişisel ve toplumsal olana nasıl aracılık eder? Müzik, elbette türlü şekillerde kişisel ve toplumsal bir aracı olarak işlev görmektedir; bu araştırma ise bunlardan birkaç tanesini incelemektedir. Tezin ana bölümlerinden bir tanesi müziğin toplumsal aracılık işlevlerine, diğeri ise müziğin benlik süreçlerindeki rolüne odaklanmaktadır.
Description: Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
URI: http://hdl.handle.net/11527/18257
Appears in Collections:Music Graduate Program - Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
569354.pdf10.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.