Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18250
Title: Critical Edition Of Hampartsum Manuscript Yzper2 In The Private Archive Of Ali Rifat Çağatay
Other Titles: Ali Rifat Çağatay'ın Özel Arşivinde Yer Alan Yzper2 Kodlu Hamparsum Yazmasının Edisyon Kritiği
Authors: Dişiaçık, Nilgün Doğrusöz
Demirtaş, Salih
555948
Music
Müzik
Keywords: Music
Art History
History
Ethnomusicology
Comparative music
Classical Turkish music
Music history
Ottoman music
Turkish music
Turkish art music
Müzik
Sanat Tarihi
Tarih
Etnomüzikoloji
Karşılaştırmalı müzik
Klasik Türk müziği
Müzik tarihi
Osmanlı müziği
Türk müziği
Türk sanat müziği
Issue Date: 2019
Publisher: Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: This dissertation provides a methodological example of critical edition for sources in Hampartsum notation. YZPER2 , the Hampartsum manusript of this study belongs to the private archive of Ali Rifat Çağatay (1867-1935), a significant musical figure of Turkish Music during early twentieth century. The manuscript consist of 21 compositions belonging to instrumental genre of makâm music. Guidelines of the methodology are developed by Corpus Musicae Ottomanicae (CMO), a research project carried out by Institute for Musicology at the University of Münster in Germany.The final commentaries of the critical edition covers paleographic and orthographic specifications of the notation system and the value of the manuscript as a historical source.
Bu çalışmada Hamparsum notasyon sistemiyle yazılmış kaynakların edisyon kritiğinde uygulanabilecek metodolojik bir örnek sunulmaktadır. Bu tezin konusunu oluşturan YZPER2 kodlu Hamparsum yazması, erken 20. yüzyılın en önemli Türk Müziği temsilcilerinden bestekâr, ûdî, müzikolog Ali Rifat Çağatay'ın (1867-1935) özel arşivinde yer almaktadır. Bu yazma, 21 adet Hamparsum notasıyla yazılmış saz eseri içermektedir. Bu çalışmada kullanılan metodolojinin ana parametreleri, Almanya'da Münster Üniversitesi Müzikoloji Enstitüsü tarafından yürütülen ve 19. yüzyıl Türk Müziği notasyon kaynaklarının çeviri yazısı ve edisyon kritiği üzerine çalışmalar yapan Corpus Musicae Ottomanicae (CMO) araştırma projesi tarafından belirlenmiştir. Çalışmanın son bölümü, yazmada kullanılan notasyon sisteminin özgün paleografik ve ortografik özelliklerini, yazmanın tarihsel kaynak olarak önemini ve diğer sonuç odaklı yorumları içermektedir.
Description: Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
URI: http://hdl.handle.net/11527/18250
Appears in Collections:Music Graduate Program - Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
555948.pdf40.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.