Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18233
Title: Analysing The Effect Of Coalition On Cost Structure For Turkish Liberal Electricity Market And Allocation Of Profit Surplus With Cooperative Game Theory
Other Titles: Türkiye Serbest Perakende Elektirik Piyasasında Koalisyonun Maliyet Yapısına Etkisi Ve Oluşan Kar Fazlalığının Dağıtımının Kooperatif Oyun Kuramı Modelleri İle İncelenmesi
Authors: Ertemel, Sinan
Karaca, Nurtaç
565864
Economics
Ekonomi
Keywords: Economics
Energy
Ekonomi
Enerji
Issue Date: 2019
Publisher: Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: In this study, retail electricity supply to the high consuming customers is analyzed using cooperative game theory to find the way of sharing the extra profit that is generated via cooperation. The physical electricity supply chain consist of producing, transmission, distribution and retail. The retail activity includes sale of electricity to end users. The retail activities are splited in two manners, the regulated and the liberal. In the liberal supply chain, consumers are eligible customers, who are entitled to select their suppliers as their consumption amount is over the electrical power amount defined by the Energy Market Regulatory Board. There are different types of market player in liberal retail electricity, as incumbent and non-incombent retail companies, electricity wholesalers, and power producers.
Fiziksel elektrik tedarik zinciri; üretim, iletim, dağıtım ve perakende iş alanlarından oluşmaktadır. Üretim tarafı kullanılan kaynaklara göre; yenilenebilir hidro, rüzgâr, güneş, jeotermal enerji santralleri ve termik doğalgaz, kömür enerji santrallerinden oluşmaktadır. Üretim tarafı ayrıca sahiplik bakımından devlete ait olan santraller, özel santraller ve belli bir kontrat doğrultusunda iş yapan Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret santrallerinden oluşmaktadır. Türkiye elektirik piyasasının liberalleşmesine yönelik düzenlemeler uzun yıllardır hayata geçirilmektedir. Dolayısıyla özel santrallerin toplam üretim içindeki payı özelleştirmeler ve yeni açılan santraller ile birlikte her geçen yıl artmaktadır. İletim tarafı doğal regüle monopol iş kolu olarak tanımlanabilmektedir. Dağıtım tarafı Türkiye'de bölgelere ayrılmış olup, faaliyetler söz konusu bölgeler bazında sürdürülmektedir. Bu kapsamda Türkiye 21 farklı bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelerde dağıtım şirketleri elektriğin fiziksel olarak son kullanıcıya ulaşmasını sağlayan altyapı şirketleri olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Perakende şirketler temel olarak, görevli tedarik şirketleri veya normal tedarik şirketi bazında ayrıştırılmaktadır. Görevli tedarik şirketleri 21 bölge için son kaynak tedarikçisi olarak görev yapmaktadır. Diğer yandan perakende satış faaliyetleri elektriğin tüketicilere satılmasını ifade etmektedir. Perakendecilik faaliyetleri, düzenlenmiş ve liberal olmak üzere iki şekilde sürdürülür.
Description: Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
URI: http://hdl.handle.net/11527/18233
Appears in Collections:Economics Graduate Program - Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
565864.pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.