Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18208
Title: Impact Of Folk Music On The Works Of Macedonian Classical Music Composers
Other Titles: Makedon Halk Müziğinin Makedonyali Klasik Müzik Bestecilerinin Eserleri Üzerindeki Etkisi
Authors: Altınbüken, Eray
Alever, Gizem
569196
Musicology
Müzikoloji
Keywords: Music
Müzik
Issue Date: 2019
Publisher: Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Classical music composers have been using the folk music of their geography as an inspiration in their works. This has emerged especially in the 19th century as nationalist movements around the world become widespread therefore having an effect on music especially in Eastern Europe and later it also spread to America. In the former Yugoslavia, after the end of Ottoman Empire's rule in the Balkans, nationalism began to manifest itself and influenced music. The composers in the Yugoslav era preferred to use folk music as a form of expression, just as they did in Eastern Europe and Latin America. In Macedonia, which was part of Yugoslavia during those years, the First Generation Macedonian Composers started to compose around 1930s as the first educated composers. There are four generations of composers in Macedonia, including the contemporary composers. In this study, two composers from each generation were analyzed as an example. Works inspired by Macedonian folk music are selected accordingly for this study. A brief information on Macedonian folk music was also included in the study in order to inform the reader before the analysis of compositions. In the conclusion of the research, it detected that there are seven different usage of folkloric material on the works of composers. Throughout the study, the name Macedonia was used to denote the country which has its current official name as the "Republic of North Macedonia".
Klasik müzik bestecileri, yaşadıkları veya ilgi duydukları coğrafyanın müziğini kendi eserlerinde bir anlatı şekli olarak kullanmışlardır. Bu anlatı özellikle 19. Yüzyılda özellikle Doğu Avrupa'da müzikte ulusalcılık akımı olarak ortaya çıkmış ve Amerika' ya yayılmıştır. Eski Yugoslavya ülkelerinde ise Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkan Savaşları sonunda yenilgisinden sonra ulusalcılık kendini göstermeye başlamıştır ve müziğe de etki etmiştir. Yugoslavya dönemindeki besteciler aynı Doğu Avrupa ve Latin Amerika' da olduğu gibi halk müziğini bir ifade biçimi olarak kullanmayı oldukça tercih etmişlerdir. O yıllarda Yugoslavya'nın parçası olan Makedonya'da (şimdiki ismi ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti) "Birinci Kuşak Makedon Besteciler" ilk eğitimli besteciler olarak 1930' lu yıllarda çalışmalarına başlamışlardır. Şu an yaşayan besteciler de dahil olmak üzere, Makedonya'da dört besteci kuşağı vardır. Bu çalışmada her kuşaktan iki besteci ve her besteciden Makedon halk müziğini yansıttığımızı düşündüğümüz birer eser örnek olarak analiz edilmiştir. Örnek eser analizlerinden önce okuyucuyu bilgilendirmek adına Makedon halk müziğine dair kısa bir bilgilendirme de çalışmanın içinde ayrıca belirtilmiştir.Çalışmanın sonucunda ise Makedon halk müziğinin klasik müzik bestecilerinin eserlerinde nasıl kullanıldığına dair yedi farklı çıkarım yapılmıştır. Çalışma boyunca kastedilen Makedonya, bugünkü resmi adıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olan ülke için kullanılmıştır.
Description: Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
URI: http://hdl.handle.net/11527/18208
Appears in Collections:Müzikoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
569196.pdf7.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.