Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18182
Title: Turkish Television's Magnificent Music: A Case Study Of Meaning, Production, And Audiencing In A Successful Dizi
Other Titles: Türk Televizyonu'nun Muhteşem Müziği: Başarılı Bir Dizi'de Anlam, Yapım, Ve İzleyicilik Üzerine Bir Vaka Çalışması
Authors: Reigle, Robert Franklin
Çolakoğlu Bowen, Kimberley
464958
Music
Müzik
Keywords: Music
Serial film
Sequences
Ethnomusicology
Music
Musicology
Television
Television serials
Television audiences
Müzik
Dizi film
Diziler
Etnomüzikoloji
Müzik
Müzikoloji
Televizyon
Televizyon dizileri
Televizyon izleyicileri
Issue Date: 2016
Publisher: Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: This thesis uses theory from Media, Cognitive, and Cross-cultural Studies combined with methodology from Musicology and Ethnomusicology to show that music played an essential role in the success of the Turkish serial, Muhteşem Yüzyıl. First, I discuss the production process, the encoding of meaning, and the role of timbre in a soundtrack of global cliché and Anatolian-rooted sounds. Second, I explore reception of the show using interviews with audience members and participant observation. Finally, I add audience descriptors to audio-video analysis. I conclude that music kept televisions on and tuned into the broadcast of this show leading to high ratings and success.
Bu tez bir Türk dizisi olan Muhteşem Yüzyıl'ın başarısında televizyon müziğinin kritik bir rol oynadığını ileri sürmektedir. Bu, Medya, Bilişsel ve Kültürlerarası Çalışmalar alanlarından gelen teoriler, Müzikoloji ve Etnomüzikoloji metodolojileriyle birleştirilerek yapılmıştır. İlk olarak, vaka çalışmasının küresel kalıpları ve Anadolu kökenli soundu içeren dizi müzikleri için yapım süreci, anlamın kodlanması ve tınının rolü tartışılmaktadır. İkinci olarak, izleyici kitlesiyle görüşmeler yaparak ve katılımcı gözlemi kullanarak dizi müziklerinin tüketimi araştırılmıştır. Son olarak, seçilmiş dört sahnenin görsel-işitsel analizlerine izleyicilerin sözel tepkileri eklenmiştir. Müziğin televizyonların açık ve dizinin oynadığı kanala ayarlanmış olmalarını sağlayarak reyting ve başarı kazandırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Description: Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2016
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
URI: http://hdl.handle.net/11527/18182
Appears in Collections:Music Graduate Program - Doctorate

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
464958.pdf28.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.