Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18180
Title: The Use Of Turkish Music Elements Together With Heavy Metal Music: The Case Of Pentagram
Other Titles: Türk Müziği Ögelerinin Heavy Metal Müziği İle Kullanımı: Pentagram Örneği
Authors: Beşiroğlu, Şefika Şehvar
Ayık, Ilgın
486138
Music
Müzik
Keywords: Music
Ethnomusicology
Extreme metal music
Sorts of music
Populer music
Rock music
Turkish music
Müzik
Etnomüzikoloji
Extrem metal müzik
Müzik türü
Popüler müzik
Rock müzik
Türk müziği
Issue Date: 2012
Publisher: Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: The aim of this study is to analyze the use of Turkish music and heavy metal music elements in music of Pentagram. This analysis is carried out under four main models; use of the elements as themselves, use of the elements together, emulation of the elements and blending of the elements. As a result of this analysis, these two different genres' elements are found working harmoniously together in the works of the band and they form a new fusion sub-genre. These models in this analysis can be used not only for this specific genre but also in the analysis of other fusion sub-genres in music.
Bu çalışmanın amacı Pentagram grubu müziği özelinde Türk müziği ve heavy metal müziği ögelerinin beraber kullanımını analiz etmektir. Bu analiz dört ana model altında yapılmıştır; ögelerin kendi başlarına kullanımı, ögelerin beraber kullanımı, ögelerin öykünümü ve ögelerin kaynaşımı. Bu analiz sonucunda bu iki birbirine uzak türün birbiriyle uyum içinde yeni bir karma alt-tür oluşturduğu grubun eserlerinde görülmüştür. Kullanılan bu modeller ve alt başlıkları sadece bu müzik türü üzerinde değil, müzikteki diğer karma alt-türlerin analizinde yol gösterici olarak kullanılabilirler.
Description: Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2012
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/18180
Appears in Collections:Music Graduate Program - Doctorate

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.