Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17960
Title: Nükleer Santralların Enerji Piyasasına Etkisinin İncelenmesi Ve Aplus Bilgisayar Programı İle İrdelenmesi
Other Titles: The Analysis Of The İmpact Of Nuclear Power Plants On Energy Market And The Evoluation By Aplus Program
Authors: Beril Asiye, Tuğrul
Mehmet, Şimşek
392944
Enerji Bilim ve Teknoloji
Energy Sciences and Technologies
Keywords: Enerji piyasası
APLUS
Energy market
APLUS
Issue Date: 4-May-2015
Publisher: Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Abstract: Nükleer santrallar, enerji piyasalarının istikrarını sağlayan bir argüman olarak nitelenmektedir. Bu Yüksek Lisans tez çalışmasında, bu husus örnekleriyle vurgulanmaktadır. Tüm faktörler göz önünde bulundurularak ulusal enerji arz güvenliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda; senaryoların APLUS programıyla modellenmesi ile, seçilen yıllara ilişkin piyasa öngörü şartları elde edilebilmiştir. Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi neticesinde; Akkuyu NGS'nin Türkiye enerji piyasası yapısına ve serbest piyasa fiyatlarına yapacağı etkinin incelenmesi mümkün olmuştur. Bu değerlendirme çalışmalarının yanı sıra, nükleer enerjinin 2023 yılı için belirlenen hedeflerin başarılabilmesine olan etkisi de irdelenebilmiştir.
It is expected that with the nuclear power plant, despite the only energy source that cannot be implemented as yet in Turkey, becomes operational although it is a base load power plant, it will be an important input the obedient energy supply. The aim of this study is examine the impact of Akkuyu NPP, which will be the first nuclear power plant in our country, considered to be made on Turkish Energy Market. As a result of this study, market structures and price forecasts obtained for selected years by APLUS program. According to results that obtained from study, the impact of nuclear power plants on Turkey Energy Market can be evaluated. As a result of evaluating the results of this study, it was possible to examine the impact to be made by Akkuyu Nuclear Power Plant on Turkish Energy Market structure and free market prices. In addition to this evaluation studies, the effect of nuclear energy on targets set for 2023 to be achieved, could also be discussed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2015
Thesis (S.M.)--Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Physics, [DATE]
URI: http://hdl.handle.net/11527/17960
Appears in Collections:Enerji Bilim ve Teknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
392944.pdf4.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.