Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17917
Title: Tanburi Ali Efendi Hayatı Ve Eserleri
Authors: Tura, Yalçın
Ekmen, Güldeniz
22847
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Tamburi Ali Efendi
Türk Müzisyenler
Biyografi
Türk müziği
Tamburi Ali Efendi
Turkish musicians
Biography
Turkish Music
Issue Date: 1989
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: 1836 'da Midilli'de doğan Taribûrî Ali Efendi, hafızlarla dolu bir sülâlenin çocuğudur. Genç yaşında Midilli'de sevdiği bir kızla evlenemeyince İstanbul'a gelmiş, burada musikî ve din eğitimi görmüştür. 1868 yılına doğru, Saray'a "Sarıklı Müezzin" görevi ile girmiştir. 1868 yılında, II.Abdülaziz'in 2. İmamlığına yükselerek Kudüs Mevleviyeti almıştır. 1869 yılında, 2. İmamlık görevi sona ermiş, 1872 yılında ise, Saray'dan tamamen uzaklaşmıştır. 1885' de II.Abdülhamit tarafından, II.Abdülaziz'in tahttan indirilmesi olayına karıştığı gerekçesiyle, İzmir'e sürgün gönderilmiştir. 1890 yılında bu şehirde ölmüştür. Büyük formdakiler dahil, bütün eserlerinde lirik, romantik ve tabiî üslûbu gözlenen önemli bir besteci, çok iyi bir tanbûrîdir. Tespit edilen 147 eserinden, 84 kadarının notası günümüze gelmiştir.
Tanburi (l)(2)Ali Efendi was born in Mitylene(3) in 1836. He was a person of a family full of Hafız (4). When he was young, he couldn't marry with the lover; for that reason, he left Mitylene and came to Istanbul. He educated and studied music and religion there. About 1868 he was charged with Sarxklx Müezzin(5) duty in the Ottoman Place. And the was promoted to the second İmam(6) of Abdiilaziz II. in 1868. So, Kudüs Mevleviyyet(7) was given him. His imamate duty finished in 1869, and then he left the Ottoman Palace in 1872 entirely. İn 1885 he was exiled to izmir by Abdiilhamit II. Because of connection with the dethroning of Abdiilaziz II. He died in 1890 in this city. (İzmir) He was an excellent tanburi and also he was important composer. One can observe his lyric, romantic and notural sytle in his all compositions. Today it is known that he had made 147. compositions, but unfortunately we have almost 84 notes of them. (l)Taribur : Taribur is an important instrument of Classical Turkish Music (2)Tariburi:0ne who plays tanbur. (3)Midilli: Mitylene. (4)Hafiz : One who khas memorized the Quran. (5)Sarıklı Müezzin: A kind of religious duty. (6)imam : Leader of the ritual prayer. (7)Kudüs Mevleviyyet : A kind of religious grade.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1989
URI: http://hdl.handle.net/11527/17917
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22847.pdf11.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.