Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17915
Title: Ezgilenmiş Manilerin Karşılaştırılması
Authors: Önaldı, Şenel
Durul, Kenan Mahmut
16831
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Müzik
Maniler
Türk halk müziği
Music
Melody
Turkish folk music
Issue Date: 1991
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu tez içinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu repertuarında bulunan Türk Halk Musikisi Ezgileri vardır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu repertuarındaki 1-2192 numaralar arasındaki ezgilerin içinden, MAN İ tarzındaki ler seçilmiş ve bunlar üzerinde tematik tasnif, yayılma alanı, maniler arasındaki ortak özellikler ve mani ile müzik ilişkileri incelenmiştir
In this thesis, there are Turkish Folk Music "Melody"s which are already in Turkish Radio and Television Organization. "Mani" style has been choosen from the (Melody) s which are between the number 1-2192 in Turkish Radio and Television Organization's repertoire and thema tic classification, distribution field, common characte ristics of "Mâni" s and the relation between mani and music is reported.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1991
URI: http://hdl.handle.net/11527/17915
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16831.pdf16.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.