Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17914
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTorun, Mutlutr_TR
dc.contributor.authorOvalı, Atillatr_TR
dc.date1989tr_TR
dc.date.accessionedMusic, Curriculum, Music education, Secondary education, Turkish music,Primary educationtr_TR
dc.date.accessioned2019-03-15T11:54:54Z-
dc.date.available2019-03-15T11:54:54Z-
dc.date.issued1989tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/17914-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989tr_TR
dc.descriptionThesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1989en_US
dc.description.abstractMüzik insan hayatının her devresinde yer almış ve toplumların meydana gelmesinde çok yapıcı bir rol oynamıştır. Her milletin bir dili olduğu gibi bir de müziği vardır ve her millet kendi müziğini yapar. Türk milletinin müziği de asır lardan beri Türk müziği ( Türk Sanat Müziği - Türk Halk Müziği ) olmuştur Osmanlı İmparatorluğunun son devirlerinde giderek varlığını kaybeden ve Cumhuriyet döneminde de tamamen ortadan kalkan Türk Müziği eğitimi, o günden bu yana yerini Batı müzi ğine bırakmıştır. Ancak son yıllarda tekrar Türk müziğine dö nüş görüşü ağırlık kazanmıştır. Milli Eğitim'in ana hedefi memleketimize ve mille timize faydalı, milli kültürün idraki içinde, "eğitilmiş insan" yetiştirmek olduğuna göre, okullarımızda neyin öğretilip, neyin öğretilmemesi konusu üzerinde durmak gerekir. Bu bir müfredat meselesidir.tr_TR
dc.description.abstractIn recent years National Art is the main and most talked about and argumentive topic in our agenda. Society is beginning to realize preciate our cultura a lot more effectively even more so in the recent years. To represent our nation to the world, we must be able to represent our own creations and true colors. Work of arts even thou has come along way, it's still unknown to the large number of public. For this reason, our own government and our artistic-teachers both have important duties. This is an educational problem. To provide general widespread public must be taught arts most effectively. National educations aim shouldbe to educate people with it's cultural issues and proper means. This is a curriculum issue.en_US
dc.languageturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectDers programlarıtr_TR
dc.subjectMüzik eğitimitr_TR
dc.subjectOrtaöğretimtr_TR
dc.subjectTürk müziğitr_TR
dc.subjectİlköğretimtr_TR
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectCurriculumen_US
dc.subjectMusic educationen_US
dc.subjectSecondary educationen_US
dc.subjectTurkish musicen_US
dc.subjectPrimary educationen_US
dc.titleİlk Ve Orta Eğitimde Türk Müziği Ağırlıklı Müfredat Programı Ne Olmalıdır?tr_TR
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID22839tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Müziğitr_TR
dc.contributor.departmentTurkish Musicen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.A.en_US
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22839.pdf2.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.