Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17906
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTura, Yalçıntr_TR
dc.contributor.authorAksu, Sematr_TR
dc.date1990tr_TR
dc.date.accessioned2019-03-15T11:54:53Z-
dc.date.available2019-03-15T11:54:53Z-
dc.date.issued1990tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/17906-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990tr_TR
dc.descriptionThesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1990en_US
dc.description.abstractRebab, ortaasya içlerinden Mısır'a, İran'dan Suriye ve Anadolu'ya kadar birçok ülkelerde çalınan bir ortak sazdır. Tek nesi hindistan cevizinden yapılmıştır. Üzerine barsak deri ge rilmiştir. Sesin alındığı teller, at kuyruğu kılından veya ibri şimden yapılı olup, tellere sürten yay da at kuyruğu kılından- dır. Sap üzerinde perde yoktur. Perdesiz olması ve de tekneye gerilen derinin hava şartlarında kolayca etkilenmesi bu sazın akordunun korunmasındaki güçlüğü doğurmuştur. Zamanımızda az ça lınır bir saz olmasının başlıca sebebi de budur. Tarih içinde mızrabla da çalınan bu sazın çok çeşitleri vardır. Dini musikide ve halk musikisinde yaygın olarak kullanı lan rebab, geliştirilen modelleri ile de karşımıza çıkmaktadır. Musiki eğitimi veren kuruluşlarca yaptırılacak bir araştırma ile de esas halinin korunması veya yapılabilecek ana karakteri boz mayan değişikliklerle musikimize tekrar kazandır İması, Türk kül türüne bir katkı olacaktır.tr_TR
dc.description.abstractRebab, which has been utilized from Central Asia to Egypt through Iran and Syria, is a common musical instrument, its fra me is made of coconut and soundboard is covered with a stretched gut leather. The strings and the bow, that generates sounds, is made of either horse tail hairs or silk thread. There is no fret on the fingerboard. Due to not having frets and the stretched gut leather over the soundboard, which is sensitive against we ather conditions, creates a tune up problem for* rebab!. That may be the most important reason why rebab is not a popular instru ment at our time. There are different sorts of rebab', played with plectrum in the past. Today, rebab is played for religious music as well as country music and some advanced models have been developed. By being loyal to its traditional sound,. rebab ' deserves some research which could be conducted by musical Institutions in or der to boast the Turkish culture and music.en_US
dc.languageturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMüziktr_TR
dc.subjectRebabtr_TR
dc.subjectTürk Sanat Müziğitr_TR
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectRebaben_US
dc.subjectTurkish art musicen_US
dc.titleTürk Musikisinde Rebab Üzerine Bir Araştırmatr_TR
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID22838tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Müziğitr_TR
dc.contributor.departmentTurkish Musicen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.A.en_US
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22838.pdf1.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.