Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17905
Title: Bağlama Çalgısında Ses Tablasının İncelenmesi
Authors: Önaldı, Şenel
Coşgun, İbrahim
16826
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Müzik
Bağlama
Müzik aletleri
Ses tablası
Music
Bağlama
Musical instruments
Sound plate
Issue Date: 1991
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu tez, Türk Halk çalgıları 'ndan olan bağlamanın ses tablasının incelenmesi ile ilgilidir. Bu tezimizi hazırlamaktaki amacımız, bağlamanın sesinin hangi ölçülerde güzel leşeceğini ve ne yükseklikte olabileceğini anlatmak, bu yolda yaptığımız araştırmalarımızın sonucunu ortaya koymaktır. Bu nedenle ses tablası ile ilgili bütün -fonksiyonlar incelenmiştir.
This thesis covers the study on the sound table of Baglama. Ths aim or this thesis is, to tell how its zzund zi.r. be improved and what its pitch can be and as a reSw-.lt to exhibit what our has reached. Due to these reasons, the -functions c-f thi scur-d tebls have been examined.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1991
URI: http://hdl.handle.net/11527/17905
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16826.pdf6.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.