Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1790
Title: Akışkan Yatak Kazanlı Bir Buhar Tesisinin Modellenmesi Ve Kullanılabilir Enerji Analizi
Other Titles: Modeling And Exergy Analysis Of A Fluidized Bed Coal Combustor Thermal System
Authors: Eskin, Nurdil
Özdemir, Koray
Isı Akışkan
Head and Fluids
Keywords: Akışkan Yataklı Kazan
Buhar Tesisi Modeli
Kullanılabilir Enerji Analizi
Fluidized Bed Combustor
Thermal System Modeling
Exergy Analysis
Issue Date: 4-Jan-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada; kömürün verimli ve temiz bir şekilde yanmasını sağlayan, İzmir ili Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren, 12000 kg/h buhar kapasiteli akışkan yataklı bir buhar üretim tesisin ısıl modellemesi yapılmıştır. Tesis; yanmanın ve ısı geçişinin geçekleştiği akışkan yatak, buhar üretiminin yapıldığı ve yine ısı geçişinin gerçekleştiği skoç kazan ve kazan besi suyunun ısıtıldığı ekonomizerden oluşmuştur. Ayrıca yardımcı eleman olarak fanlar, pompalar, siklon ve baca modele dahil edilmiştir. Sistemi oluşturan elemanlarda ve sistemin genelinde kullanılabilir enerji analizi yapılmış, oluşan tersinmezliklerin yerleri ve büyüklükleri tespit edilmiştir. Hazırlanan modelin doğruluğu; tesiste yapılan sıcaklık, baca gazı emisyonu ve buhar debisi ölçümleri ile kontrol edilmiştir. Modelin; sistem sıcaklık, baca gazı emisyon ve buhar debisi değerlerini sırasıyla en fazla %3.03, %14.02 ve %4.03 hata ile tanımlayabildiği görülmüştür. Geçerliliği gösterilen modele uygun olarak hazırlanan bilgisayar programı sayesinde hava fazlalık katsayısının, elde edilmek istenen buhar basıncının, çevre sıcaklığının ve kömür cinsinin değişiminin sistemin birinci ve ikinci kanun verimine olan etkisi incelenmiştir.
In this study, a model is developed for a 7.7 MW capacity steam plant established in Torbalı, İzmir. It involves a fluidized bed, a waste heat boiler and an economizer as subsystems. Also fans, pumps, cyclone and chimney are also considered through the analysis as auxiliary systems in the thermal plant. The exergy analysis of the whole system and subsystems has been evaluated by considering the available energy balance. In this analysis the amount of irreversibility occurred in the system are determined at each location. Simulation results are compared with the test results obtained from the measurements at several locations in the system and good agreement is observed. These measured values are the temperatures at three levels in the fluidized bed coal combustor and boiler, economizer exit temperatures as well as flue gas composition at the boiler exit and steam flow rate. The maximum error observed in temperature values and steam flow rate is about 3.03 % and 4.03 % respectively. Through the developed and validated model; effects of excess air, steam pressure, environmental temperature and coal type on first and second law efficiency of the subsystems and overall system are investigated.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/1790
Appears in Collections:Isı Akışkan Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3854.pdf1.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.