Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17891
Title: Kastamonu İl Sınırları İçinde Tespit Edilen Türk Halk Müziği Eserlerinin İncelenmesi
Authors: Önaldı, Şenel
Kurt, Leyla
72171
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Müzik
Ezgi
Halk müziği
Kastamonu
Türk halk müziği
Melody
Folk music
Kastamonu
Turkish folk music
Issue Date: 1998
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Kastamonu İl Sınırları İçinde Tespit Edilen Türk Halk Müziği Eserlerinin İncelenmesi” konulu çalışma İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Müziği Bölümünde bitirme tezi olarak hazırlanmıştır. Kastamonu Tarihi, Coğrafyası, Ekonomisine, gelenek ve göreneklerine yer verildikten sonra, kendi çalışmamız olan yöre ezgilerinin incelenmesine geçilmiştir. Bu ezgiler kendi aralarında incelenip , konular şimdiye kadar incelenmemiş olan nitelikleriyle ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Kastamonu Halk Müziğinin incelenmesi konusunda bir çalışma oluşturulmuştur.
In this thesis, we have tried to study twenty-fîve Kastamonu melodies. In this study, we have fırst examined in detail Kastamonu’s history^ geography economical and cultural situations and than we havepassedto examine tiıe examine the region’s melodies. After these melodies had been examined among themselves, different qualitres have been come up. This is the first reason to study and analyse in detail about Kastamonu folk melodies. Our produceeer in this will be as such . a) Literary structure b) Chapters c) Small music sentences
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/17891
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
72171.pdf4.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.