Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17884
Title: Hafız Post Güfte Mecmuası
Other Titles: Hafiz Post Collection Of Lyrics "(turkish Lyrics)
Authors: İçli, Selahattin
Doğrusöz, Nilgün
26775
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Müzik
Güfte
Hafız Post Güfte mecmuası
Türk sanat müziği
Music
Lyrics
Hafız Post Güfte magazine
Turkish art music
Issue Date: 1993
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriştir. Bu bölümde, güfte mecmuaları ve mecmua yazarının hayatı ve besteciliği hakkında bilgi verilmiştir. Güftelerin toplandığı kitaplara güfte mecmuası denilir. Gelenek sel Türk müziği meşk usulüyle ustadan çırağa geçen bir müzik olması sebebiyle notaya alınmamıştır. Birde sözlü eserlerin sazlı eserlere oranla fazlalığı güfte mecmualarına güfte tespiti için çok büyük bir önem kazandırmaktadır. Çalışmaya konu olan Hafız Post Güfte mecmuası gerek eskiliği gerekse güvenilir oluşu bakımından seçilmiştir. Tezin ikinci bölümünde metnin işlenişi yer almaktadır. Hacimli bir mecmua olması, Osmanlıca güftelerin yanısıra Farsça ve Arapça güfteleri de içinde bulundurması, mecmuanın zamanla yıpranması ve çalışma zamanının azlığından dolayı yalnızca Türkçe güfteler günümüz diline çevrilebilmiştir. Güftelerin doğru ve sağlıklı çevrilebilmesi için vezinlerden yararlanılmış, vezinler ayrıca her güftenin altında verilmiş tir. Üçüncü bölümde ise, mecmuada yeralan besteciler doğum tarihleriyle birlikte alfebetik sırayla verilmiş, kendilerine ait bestelerin numaraları yanlarında gösterilmiştir. Yine bu bölümde mecmuada bulunan Türkçe güftelerin kaç tane sinin notasının TRT Repertuarında olduğu gösterilmiştir. Bu sayının 17 olduğu tesbit edilmiştir.
This study of "Hafız Post Collection of Lyrics "(Turkish Lyrics) is done as a Post Graduate Dissertation in the field of Turkish Art Music,at Is tanbul Technical University's Institute of Social Sciences,Branch of Fine Arts. This dissertation consists of three major divisions The first part is the introduction in which information on such collecti ons and on the life of this collection's editor is given. Collections of lyrics (Güfte Mecmuaları) are books in which lyrics of turkish music are collected. Traditional turkish music is transmitted orally, through teaching practice, from master to pupil, and not written down by composers with musical notation. This lack of notation is partly compensed by books, containing lyrics, as an "aide-memoire". Moreover, the great number of transmitted (existant) vocal pieces with respect to instrumental ones augment the importance of such collections for the identification of lyrics. The "Collection of Lyrics by Hafız Post", in other words, the subject matter, is chosen because of its being one of the oldest and most reliable collections. "Hafız Post's Collection of Lyrics", one of the oldest collections in the history of turkish music is gathered in the 17th century by the famous composer Hafız Post ( 1630 - 1693 ). This collection is recorded under number 1724 among the "Topkapı Sarayı, Revan Köşkü yazmaları" ( Top- kapı Palace, Revan Kioshk's manuscripts). The book consists of 177 folios, binded togather, under a deep - purple colored cover. Besides this are seve-
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1993
URI: http://hdl.handle.net/11527/17884
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26775.pdf11.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.