Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17882
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAtlığ, Nevzadtr_TR
dc.contributor.authorGöktürk, Nurgültr_TR
dc.date1992tr_TR
dc.date.accessioned2019-03-15T11:54:48Z-
dc.date.available2019-03-15T11:54:48Z-
dc.date.issued1992tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/17882-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992tr_TR
dc.descriptionThesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992en_US
dc.description.abstractMecmû'a-i Ariffnin "İlk on makamı üzerindeki metin çalışması" konulu bu çalışma, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yapılan bir yük sek lisans tezidir. II. AÇIKLAMA Bu çalışma Hacı Arif Bey'in "Mecmû'a-i Ârifî adlı güfte mecmuası üzerinde yapılmıştır. a) Eser nasıl ve nereden bulundu, içeriği b) Hacı Arif Bey ve musîkimizdeki yeri c) İlk on makamdaki metinlerin vezin çalışması d) İlk on makamda bulunan eserlerin günümüze kadar özünü koruyup ko rumadığı ve bize kadar ulaşıp ulaşmadığı III. ÇALIŞMAYA KONU OLAN BÖLÜMLER a) İlk on makamdaki şarkı sözlerinin metin çalışması yapıldı. Şarkı sözleri nin günümüze kadar özünü koruyup korumadığı ve günümüze kadar ulaşıp ulaş madığına bakıldı. IV. KONUNUN AMACI Bu güfte mecmuasının üzerinde yapılan çalışmanın bugünkü şarkı repertu arına ışık tutması, eserlerin güfteleri ndeki eksikliklerin ve değişikliklerin saptanması. Bu çalışma kültür ve musîki tarihimiz açısından MECMÛ'A-İ ÂRİFÎ'nin en azından bir bölümünün doğru ve kusursuz bir şekilde musikimize kazandırılmasını amaçla mıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis paper, which deals with the textual study of the first ten modes in "Mecmû'a-i Arifi", is the post-graduate thesis done in the Social Sciences Institute at Istanbul Technical University. II. EXPLANATION This study has been done on Hacı Arif Bey's "Mecmû'a-i Arifi", which is a periodical of lyrics. a) How and where the text has found, its content. b) Hacı Arif Bey and his role in Turkish music. c) The metrical study of the texts in the first ten modes. d) Whether the texts in the first ten modes have kept their essence and whether they have reached us. III. THE CHAPTERS THAT HAVE BEEN SUBJECT TO THIS STUDY a) The textual study of the lyrics in the first ten modes has been done. An attempt has been made to see whether the essence of the lyrics has survived ar unchanged. IV. THE AIM OF THE STUDY The aim of this study on "Mecmû'a-i Arifi" is to throw light on today's repertoire of songs and to determine the deficiencies and changes in the lyrics. From the point of view of our cultural and music history, this research aims at contributing to Turkish music by a ceraful and correct study of at least one section of "Mecmû'a-i Arifien_US
dc.languageturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMüziktr_TR
dc.subjectHacı Arif Beytr_TR
dc.subjectMecmu'a-i Arifitr_TR
dc.subjectTürk müziğitr_TR
dc.subjectTürk sanat müziğitr_TR
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectHacı Arif Beyen_US
dc.subjectMecmu'a-i Arifien_US
dc.subjectTurkish musicen_US
dc.subjectTurkish art musicen_US
dc.titleMecmu'a-i Arifi'de Bulunan İlk On Makamın Metin Çalışmasıtr_TR
dc.title.alternativeThe Textual Study Of The First Ten Modes In "mecmû'a-i Arifi"en_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID22655tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Müziğitr_TR
dc.contributor.departmentTurkish Musicen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.A.en_US
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22655.pdf3.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.