Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17818
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAy, Göktantr_TR
dc.contributor.authorÖzçelik, Velitr_TR
dc.date2005tr_TR
dc.date.accessioned2019-03-15T11:54:34Z-
dc.date.available2019-03-15T11:54:34Z-
dc.date.issued2005tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/17818-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005tr_TR
dc.descriptionThesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2005en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, TRT Türk halk müziği repertuarında bulunan ve Doğu Karadeniz yöresine ait toplam 348 tane türkü üzerinde araştırma yapılmıştır. Bu türküler söz unsuru açısından incelenmiş, bu inceleme esnasında da folklorik kelimeler ve bu kelimelerin yöresel söyleyiş özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun yanında Osmanlıca sözcükler ve Anadolu'da yaygın olarak kullanılan bazı deyimlerle de karşılaşılmıştır. Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Artvin illerine ait türkülerde yöresel şive ve ağız yapışma uyan kelimelerin çok daha fazla kullanıldığı, diğer taraftan Sinop, Samsun, Gümüşhane ve Bayburt gibi illerde ise daha yalın bir Türkçe'nin olduğu görülmüştür. Bu çalışmada yer alan kelime, sözcük ve örnekler, Doğu Karadeniz yöresinin, folklorik dil kültürümüz içerisindeki yerinin ve öneminin anlaşılmasında kolaylık sağlayacaktır. itr_TR
dc.description.abstractIn this study, totaly 348 folk songs (Türkü), which belong to the East Black Sea Region and are presented in TRT Turkish Folk Music Repertory, have been studied. These folk songs have been studied according to their ballads and during this research folkloric words and their local accent have been tried to be stabilized. Nevertheles, some Ottoman Turkish words and also some idioms widely used in Anatolia have been seen. It is realised that much more local accent have been used in the folk songs which belong to Trabzon, Rize,Giresun,Ordu and Atvin. However, much pure Turkish has been used in the cities such as Sinop, Samsun, Gümüşhane and Bayburt. The words and examples in this study will provide easiness to understand the importance and the place of the East Black Sea Region in our folkloric language culture.en_US
dc.languageturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMüziktr_TR
dc.subjectMusicen_US
dc.titleTrt Repertuarında Yer Alan Doğu Karadeniz Yöresi Türkülerinin Folklorik Kelimeler Açısından Değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeThe Evaluation Of The Folkloric Words Of Turkish Folk Songs Of The Black Sea Region In Trt Repertoryen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID175059tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Müziğitr_TR
dc.contributor.departmentTurkish Musicen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.A.en_US
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
175059.pdf3.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.