Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17814
Title: Mutlu Torun'un Eserlerindeki Makamsal Anlayış Ve Armonik Yapı
Other Titles: Maqam Approach And Harmonic Structure On Mutlu Torun's Pieces
Authors: Yavuzoğlu, Nail
Gülle, Güç Başar
175082
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Müzik
Music
Issue Date: 2004
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Mutlu Torun'un Eserlerindeki Makamsal Anlayış ve Armonik Yapı", konu başlığı taşıyan bu tez, günümüzde Türk Müziğindeki teorik çalışmalar dışında Türk Müziği sesleri kullanılarak yazılan çok sesli Türk Müziği eserlerinin incelenmesi ve konu üzerinde çalışanlara ufakta olsa yönlendirici bir klavuz meydana getirmek amacım taşımaktadır. Bu tezde sekiz eserin makamsal ve armonik analizi yapılmıştır.Bu sekiz eser ölçü Ölçü incelenmiş ve makamların hangi armonik yapı ile eşleştirildiği yorumlanmaya çalışılmıştır. Mutlu Torun gibi bestekarların örnek alınmasını ve Türk Müziğinin yeni besteler ve bestecilerle zenginleşmesini diliyoruz.
The thesis "Maqam Approach and Harmonic Structure on Mutlu Torun's Pieces" aims to analyze both Mutlu Torun's polyphonic and homophonic Turkish Music pieces which has Turkish Music notes and be an example as a guide for those who study on this topic. In this thesis we analyzed maqam and harmonic structue on eight pieces by measure and measure. We tried to interpret which harmonic structure matches which maqam. We hope young Turkish Musicians to take Mutlu Torun as an example to compose.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/17814
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
175082.pdf4.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.