Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17807
Title: T.R.T. Repertuarındaki Kastamonu Türkülerinin Türk Sanat Müziğindeki Makam Karşılıkları Açısından Analizi
Other Titles: The Analyses Of The Mode Equality In Turkish Art Music In The T.R.T Repertoire For Kastamonu Songs
Authors: Ünal, Cengiz
Alemli, Ali İhsan
107351
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Müzik
Kastamonu
Makamlar
Sanat müziği
Türk sanat müziği
Türküler
Music
Kastamonu
Modes
Art music
Turkish art music
Folk songs
Issue Date: 2001
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Repertuarımdaki Kastamonu türkülerinin Türk Sanat Müziği'ndeki makam karşılıkları açısından analizi üzerine yapılan bu çalışma, Türk Sanat Müziği'ndeki makam özelliklerim içeren tahlillere dayanmaktadır. Çalışmada yer alan başlıklar titizlikle ele alınıp incelendi İncelenen türküler, Türk Sanat Müziği'ndeki nazarî çalışmalar ışığında, Türk Halk Müziği'nin yapısıyla mukayese edilerek değerlendirildi Yapılan değerlendirmeler, konu ile ilgili olarak yapılacak herhangi bir çalışmaya kaynak teşkil edebilecek bir nitelikte sonuçlar ve tartışma bölümünde sunuldu
This study, which has been performed according to the analyses of the mode equality in Turkish Art Music in the TRT repertoire for Kastamonu songs, stands to the researches, which includes mode properties in Turkish Art Music. The titles in our study have been examined scrupulousness. The songs, which have been examined in our research, have been evaluated by comparing the structure of Turkish Folkloric Music with the illumination of the theoretical labour in Turkish Art Music. Valorizations performed have been presented in the results and discussion chapter, which will be the source of any rendering related to die subject
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/17807
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107351.pdf7.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.